Schriftelijke vragen: onveiligheid bij RTV Focus

Uit onderzoek van RTV Oost is gebleken dat oud-stagairs van RTV Focus zich onveilig voelden bij de lokale omroep. Twaalf oud-stagairs hebben aan RTV Oost verteld over ondermeer geschreeuw en kleinerende opmerkingen. D66 is geschrokken van de berichten rondom onveiligheid bij de Zwolse omroep.

Schriftelijke vragen

Omdat de gemeenteraad een stem heeft in welke organisatie als media-instelling subsidie krijgt, heeft D66 vragen aan de wethouder gesteld over deze situatie. De vragen stelt D66 samen met de PvdA, de VVD en het CDA.

De vier partijen vragen aan de wethouder wat zij met de berichtgeving heeft gedaan en waarom de gemeenteraad niet via de wethouder heeft gehoord over de onveilige werkomgeving bij RTV Focus, maar via andere media.

Informatie verkrijgen

D66 hoopt op deze manier meer informatie te krijgen over de manier waarop de wethouder omgaat met de situatie bij RTV Focus en welke invloed de politiek daarop kan hebben.

Benieuwd naar alle vragen? Lees de vragen hier.