Schriftelijke vragen: duurzaam benutten havenfront

Afgelopen week publiceerde RTV Focus een artikel over plannen om bedrijfsunits te ontwikkelen aan het havenfront langs de Rieteweg. Bedrijvigheid op deze locatie is op zich niet verwonderlijk, maar deze vorm is niet havengebonden. Dit terwijl de gemeente Zwolle ook ambities heeft om de economie te verduurzamen door onder meer samen te werken in Port of Zwolle (met de gemeenten Kampen en Meppel), zodat een duurzamer distributie van goederen te realiseren valt. D66 vraagt zich dan ook af in hoeverre de bedrijfsunits op passen bij de wens om de Zwolse economie te verduurzamen. Raadslid Mark Oldengarm stelt dan ook de onderstaande schriftelijke vragen aan het college.

1. Vindt het college de bedrijfsunits op deze locatie passend bij de duurzame ambities die horen bij Port of Zwolle?

2. Zo nee, is er gesproken met de ontwikkelaars om plannen te realiseren die (wel) aansluiten bij die ambities? Of heeft het college overwogen om een vergunning voor deze bedrijfsunits te weigeren?

3. Is er bij het opstellen van de duurzame ambities rond Port of Zwolle gekeken naar gebieden of plekken in Zwolle die in aanmerking komen om daar aan bij te dragen?

4. Heeft Zwolle instrumenten (bijvoorbeeld bestemmingsplannen) ingezet die sturen op (ruimtelijke) ontwikkelingen zodat wordt bijgedragen aan de ambities van Port of Zwolle?