Schriftelijke vragen D66, CDA, CU & GL: waardering van het MBO

Raadslid Suzanne de Sevren Jacquet stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur met als doel om bij te dragen aan een hogere waardering van Zwolse MBO’ers. Het CDA, Groenlinks en de ChristenUnie sluiten als coalitiepartijen aan bij het stellen van de vragen. D66 is trots op het beroepsonderwijs dat in Zwolle wordt aangeboden en benadrukt graag de cruciale rol die MBO’ers hebben op de arbeidsmarkt.

Trots op het MBO!

We zijn trots op het beroepsonderwijs dat in Zwolle wordt aangeboden en vinden MBO’ers van cruciaal belang! We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat MBO-studenten evenveel moeten worden gewaardeerd als andere studenten. Dit is niet altijd het geval en bijvoorbeeld duidelijk door het verschil tussen de Bruisweek voor het HBO en de bruisdag voor het MBO. Op landelijk niveau wordt al extra geïnvesteerd in het MBO in het kader van de ‘Werkagenda MBO’. De minister heeft aangegeven dat er €200 miljoen euro wordt geïnvesteerd in innovatie binnen het MBO, in het tegengaan van stagediscriminatie en het vergroten van kansengelijkheid.

Schriftelijke vragen

Met dit in het achterhoofd vraagt Suzanne het college dan ook hoe zij aankijkt tegen het belang van het MBO en wat Zwolle gaat doen om de positie van het MBO te verbeteren. Tot slot wordt aan de wethouder gevraagd of Zwolle samen met het ministerie optrekt bij de uitwerking van de ‘Werkagenda MBO’ en of er in Zwolle aanspraak gemaakt zal worden op de beschikbaar gestelde financiële middelen.

De volledige vragen en de toelichting hierop lees je hier.