Referendumverordening: geef mensen meer invloed en vernieuw de democratie!

Op 12 september sprak raadslid Lizet Klein Nagelvoort over de referendumverordening tijdens de debatronde. Ze benadrukte het belang van het vernieuwen van de democratie. Volgens D66 moeten mensen meer invloed krijgen op de politiek. Daarom zijn we voorstander van zowel een adviserend als een correctief referendum.

Succes D66: burgerberaad

D66 is opgericht om mensen meer invloed te geven op het verloop van hun leven. Het vernieuwen van de democratie is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe meer instrumenten inwoners kunnen benutten, hoe beter. In de vorige raadsperiode heeft D66 Zwolle daarom samen met GroenLinks het initiatiefvoorstel ‘Experiment met nieuwe vormen van lokale democratie’ aangenomen gekregen. Dat betekent dat er in 2023 een eerste Zwols Burgerberaad komt!

Geen onnodige regels

D66 is daarnaast voorstander van zowel een adviserend als een correctief referendum. Hierbij willen we dat deze instrumenten zo toegankelijk mogelijk worden. Daar hoort bij, dat de drempel van het aantal inwoners dat een referendum moet steunen, zo laag mogelijk wordt. Initiatiefnemers moeten digitaal ondersteuningsverklaringen kunnen verzamelen en er zou geen opkomstdrempel moeten zijn. Dit betekent dat de uitslag van een referendum geldend is, ongeacht het aantal mensen dat heeft gestemd. Kortom: voor D66 geen onnodige bureaucratie, geen onnodige regels en geen onnodige drempels.

Bekendheid referendum

Tot slot is er in de afgelopen 12 jaar geen referendum georganiseerd in Zwolle. D66 wil daarom ook graag samen met de raad nadenken over het onder de aandacht brengen van het referendum bij inwoners.

De bijdrage van Lizet kun je hier terugkijken.