Proeftuin Stadshagen, bijzondere bomen en versobering busvoervoer: Bijdrage themadebat Fysieke leefomgeving

Bij het themadebat fysieke leefomgeving van afgelopen maandag heeft ons raadslid Mark gesproken over drie verschillende onderwerpen. Ten eerste de tijdelijke versobering van het busvervoer en de toekomstige wensen hierover, dan de proeftuin Stadshagen waarbij kleurrijke symbolen op de weg waren aangebracht, en als laatste de lijst met bijzondere bomen.

Hieronder leest u zijn bijdrage.

Versobering busvervoer

Ik zal ook beginnen met iets zeggen over de versobering van het busvervoer. De problemen daarvan zijn al veel langer bekend, niet alleen in deze gemeente, maar ook in de hele provincie. En we zien dat het college daarover telkens met de provincie goed in gesprek is. En dan gaat het niet alleen over de problematiek nu, maar ook over wat het in de toekomst nog kan betekenen voor OV in onze gemeente. Dat die versobering dan nu plaatsvindt, dat vinden wij net als het college teleurgestellend. Daar gaan we ook met tegenzin mee akkoord. En die belofte dat er aan het eind van het jaar weer een reguliere dienstregeling wordt gereden, die volgen wij, net als de meeste fracties volgens mij, met argusogen.

Maar ook nog wel iets graag zeggen over de toekomstige wensen. Wij zijn nog wel ruim 10 jaar gebonden aan deze concessie en dat betekent dat we, als we vanuit ons perspectief kijken, dat het best nog lastig is om daar grote wijzigingen zomaar op gedaan te krijgen. Terwijl we in diezelfde periode wellicht best wel grote wijzigingen in de samenstelling van de stad en dus ook de mobiliteit teweeg gaan brengen.

Dat betekent dat wij nog erg graag meegeven aan de wethouder dat de agendering die gedaan is voor een briefing over mobiliteit of daar specifiek aandacht voor dit onderwerp in verwerkt kan worden. Want misschien is het voor ons zelf noodzakelijk om na te denken: op wat voor manier kijken wij eigenlijk naar die langere toekomst, voorbij de problemen van vandaag?

Proeftuin Stadshagen

Dan wil ik heb ik nog wat mee gezegd over de proeftuin Stadshagen. Daar is heel veel publiciteit en gesprek over geweest, wat ook niet heel gek is, want er is iets bijzonders gedaan. Vanuit de belevingswereld van kinderen is op kleurrijke wijze symbolen aangebracht op verkeersknooppunten, en het doel daarvan was bewustwording bij verkeersdeelnemers. Wat we er goed aan vinden, is dat dat in ieder geval gelukt is. Ook dat er vanuit een kwetsbare doelgroep is gedacht en gewerkt. En ook dat er geen angst is getoond om in ieder geval met een nieuwe manier tot oplossingen te komen. Het lijkt wat minder doordacht dat de locaties in combinatie met de vorm op deze manier zijn aangepakt. Maar achteraf is dat ook wel makkelijk gezegd. Zoals gezegd, de bewustvorming is losgekomen. Alleen de resultaten bleken uiteindelijk bij de meeste mensen negatief te vallen. Wat wel goed is, is dat er nog weer de bestaande uitgangspunten bevestigd zijn. De duurzaam-veilig-principes kwamen er uit als: die werken eigenlijk best goed, dus dat is fijn om dat nog te weten.

Maar wat ook wel blijft hangen, is dat kinderen nog steeds het spannend vinden om op die punten te zijn. Ze geven aan dat ze nog steeds vinden dat het autoverkeer voor hen toch echt wel hard is en dat vinden ze spannend. Dus ik vond ook daarin nog wel de aanleiding aanwezig om blijvend verder te kunnen kijken.

Bijzondere bomen

Dan doe ik nog één onderwerp: de bijzondere bomen.

In het verleden hebben wij daar ook moties over gedaan, vaak samen met de Partij van de Arbeid. En het is fijn om nu te zien dat er echt een lijst wordt aangelegd met bijzondere bomen. Enerzijds zodat dat in ieder geval geborgd is, anderzijds omdat dat in het kader van dienstverlening het een aantal inwoners ook makkelijker maakt, omdat niet overal een kapvergunning voor verleend hoeft te worden.

Wat ons betekent dan wel dat die lijst goed op orde moet zijn. Want ja, als iets er niet op staat, mag het dus blijkbaar ook veel makkelijker worden gekapt. En een vraag die we daar dan nog bij hebben: op wat voor manier kan een boom daar dan nog op terechtkomen? Want wanneer is een boom dan eigenlijk bijzonder?