Participatie moet verankerd zijn in de Omgevingswet

D66 vindt dat we de denkkracht en creativiteit van de Zwollenaren hard nodig hebben om alle ambities uit de Omgevingsvisie waar te maken. Dit vinden we vanuit de diepgewortelde democratische visie dat iedereen de kans moet krijgen om invloed te hebben op zijn of haar leefomgeving.

Participatie is een van de belangrijkste pijlers in de nieuwe Omgevingswet. Daar is D66 blij mee. Op 24 januari debatteerde de raad over het ‘bindend adviesrecht van de raad en de participatieverplichting, geldend voor ruimtelijke plannen die niet binnen het op te stellen Omgevingsplan passen’. Met andere woorden: als plannen niet binnen het Omgevingsplan passen, mag de het College van Burgemeester en Wethouders dan beslissen of het noodzakelijk is om inwoners van Zwolle te betrekken bij het ontwikkelen van het plan? D66 vindt van niet.

Beeld: D66 Zwolle

Je hoort nu nog te vaak van inwoners dat initiatiefnemers hen niet, of onvoldoende, betrokken hebben. En dat ontwikkelaars de dienst uitmaken, sterke professionele partijen waar gemeente, laat staan inwoners, amper tegen opgewassen zijn. Dit komt uiteindelijk altijd bij raadsleden terecht. Daarom wil D66 dan ook dat (voorlopig, totdat evaluaties laten zien dat het niet meer nodig is) alles wat niet in het Omgevingsplan past besloten moet worden door de gemeenteraad.

D66 vindt dat het college te eenzijdig redeneert vanuit snelheid. Dat blijkt al uit het feit dat voor het opstellen van de lijst met plannen waar een participatieverplichting voor nodig is, géén inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden.

Inwonersparticipatie zit nog niet in de haarvaten van de gemeente. Dat vindt D66 jammer.