Ontwikkelplan Zwartewaterzone een mooie stap voor Holtenbroek 

Maandag 8 november debatteerde de gemeenteraad over de ontwikkeling in de Zwartewaterzone. Marco van Driel sprak namens de fractie de steun uit voor het plan omdat we zien dat het plan een kwaliteitsimpuls geeft aan het gebied. Het past in de stap naar stedelijkheid, het toevoegen van woningen in de bestaande stad en maakt een nu ontoegankelijk kansrijk gebied aantrekkelijker voor mens en natuur. 

Een aantal zorgen hebben we aan de wethouder voorgelegd, zoals de verkeersveiligheid en doorstroming en waterveiligheid. Door klimaatveranderingen wordt de kans op hoog water groter. Kunnen we daar dan wel bouwen, was de vraag. Wij zien daar mogelijkheden omdat het plan meer buffercapaciteit voor het water oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij zien het Waterschap, Rijkswaterstaat en andere deskundigen geen bezwaren in bouwen op deze plek. 

Ontwikkel ook gebied bij de stadskade 
D66 staat verder op het standpunt dat we ook een ontwikkeling met woningen willen op de stadskade. Grote spelbreker daar echter is momenteel de geluidscontour van industrieterrein Voorst, zoals vastgelegd in het zonebeheersplan uit 2012. Voor D66 ligt daar een deel van de oplossing: onderzoek de geluidswaarden. Want sinds 2012 is er industrie uit het gebied vertrokken, specifiek aan de rand die tegen de stadskade aan ligt. Wellicht zijn de waarden gedaald en kan met aanvullende afspraken met de ondernemers in het gebied worden gewerkt aan het terugdringen van de geluidscontour zodat woningbouw wél mogelijk is op de stadskade. Hierdoor kan ook het gebied van Leenman bij de ontwikkeling worden betrokken, zijn op locatie jachthaven minder huizen nodig wat minder druk geeft op de natuur en kan daar ook minder hoog worden gebouwd, hetgeen tegemoetkomt aan de wens van een groep inwoners uit Holtenbroek. “Het niet ontwikkelen van het gebied van Leenman is een gemiste kans en de raad is toegezegd het héle gebied in gezamenlijkheid te zullen ontwikkelen, wij vragen het college daarom om dit nogmaals goed te onderzoeken.” 

“Hoe mooi is het dat dit project een stedelijke kwaliteitsimpuls biedt met voordelen op meerdere vlakken: naast wonen het oplossen van verkeersknelpunten, meer groen, meer biodiversiteit, horeca, toerisme, recreatie, leisure, cultuur, een economische impuls voor de wijk. We moeten steeds meer leven met water en dan moet je niet stil blijven staan, maar onderzoeken en oplossingen. Dat gebeurt hier en daarom zijn wij – ondanks een aantal lastige dilemma’s positief.”