D66 en GroenLinks dienen initiatiefvoorstel in voor nieuwe vormen van democratie

De groeiende kloof tussen burger en politiek. De samenleving die door de komst van internet zo ontzettend snel verandert. Dit, en het besef dat de opgaven waar we voor staan niet zonder de denkkracht en het draagvlak van inwoners vervult kunnen worden heeft GroenLinks Zwolle en D66 Zwolle ertoe gebracht een initiatiefvoorstel in te dienen om een experiment te doen met nieuwe vormen van democratie. Bijvoorbeeld een burgerberaad of gebruik van maken van ‘Digitale Democratie’. D66 Zwolle doet dit vanuit vertrouwen in mensen en als overtuigde democraten. Wat het extra bijzonder maakt is dat Zwolle de stad van Thorbecke is. De grondlegger van onze huidige democratie. Wij zijn het aan hem verplicht na te denken over wat democratie betekent en hoe we dit in Zwolle vorm geven op een – wat D66 en GroenLinks betreft – manier die past bij onze tijd.

Inwonersbetrokkenheid nóg meer vergroten
Zwolle heeft veel mooie stappen gezet de afgelopen tijd. Zo is de werkgroep Inwonersbetrokkenheid samen met inwoners gekomen tot een verbeteragenda gericht op het verbeteren van participatie en communicatie met inwoners door de overheid. Ook is er continu aandacht voor initiatief uit de samenleving: groot en klein via Mijnwijk.nl. Een ander platform werkt met Open Stad: jouwstukjezwolle.nl. Hiermee kunnen we verder, zoals het college ook aangeeft in haar reactie op ons voorstel. Dat is precies ons voorstel: een stap verder gaan: niet alleen goed communiceren, participeren en initiatieven faciliteren, maar inwoners echt laten bepalen en meebeslissen. Als partner waarin we vertrouwen hebben. Zo groeit ook het onderling vertrouwen. Mensen voelen zich serieus genomen.

Om dit voor elkaar te krijgen bestaan veel manieren. Eerder heeft de gemeenteraad het naar aanleiding van de door D66 en GroenLinks ingediende discussienota gehad over de vorm. Daar kwam uit dat een burgerberaad en digitale democratie op het meeste enthousiasme konden rekenen van de gemeenteraad. Wij stellen voor om met beide vormen aan de slag te gaan.
 
Op 7 maart zal de Zwolse gemeenteraad stemmen over het voorstel.
Meer informatie over het initiatiefvoorstel:
https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/408ce5e8-e5a5-4ffe-8e33-6f327d8167bc?documentId=ca4fa371-8bcc-444b-8331-d268ef709355&agendaItemId=62bf70aa-3560-4991-9267-c24b6d8edf1b

En de reactie van het college van Burgemeester en wethouders:
https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/408ce5e8-e5a5-4ffe-8e33-6f327d8167bc?documentId=2e2b14af-eee3-4da2-9022-db3a344265fb&agendaItemId=62bf70aa-3560-4991-9267-c24b6d8edf1b