Meer studieplekken in de Stadkamer!

Onlangs werd bekend dat RTV Focus niet langer een ruimte in de Stadkamer huurt. Als gemeente zijn we verhuurder van het pand en D66 ziet dan ook graag dat het pand goed wordt gebruikt. Ook vinden we het belangrijk dat er zoveel mogelijk studieruimte in Zwolle is, vooral omdat studenten aangeven behoefte te hebben aan meer studieplekken. D66 ziet graag dat het college zich inspant voor meer studieplekken en daarom stelt raadslid Lizet Klein Nagelvoort onderstaande schriftelijke vragen.

1. Is het college op de hoogte dat er een tekort is aan studieplekken in Zwolle?

2. Deelt het college met D66 dat met de titel “beste onderwijsstad van Nederland” we aan onze stand verplicht zijn om voor voldoende studieplekken te zorgen, al dan niet in samenwerking met onze onderwijsinstellingen?

3. Is er naar aanleiding van de mededeling dat RTV Focus de huurovereenkomst opzegt met de Stadkamer in gesprek gegaan over het toevoegen van studieplekken?

4. Is het college bereid om in gesprek met de Stadkamer te verkennen of het toevoegen van studieplekken (of zelfs een studiecentrum) tot de mogelijkheden behoort?

5. Zo ja, wil het college daarbij meenemen dat de eigen toegang van deze ruimten ook de mogelijkheid biedt om ze buiten de openingstijden van de Stadkamer beschikbaar te hebben?