Maidenspeech Waldemar Wessels

Op 7 juni sprak Waldemar Wessels in de gemeenteraad over de gebiedsvisies ‘Nieuwe Veemarkt’ en ‘Meeuwenlaan’. Waldemar vervangt tijdelijk Lizet Klein Nagelvoort als raadslid. In zijn maidenspeech vroeg hij aandacht voor duurzaam bouwen en meer groen in de wijk. Lees hieronder zijn verhaal.

“Voorzitter,

Ik ben in Zwolle opgegroeid, ik heb hier op school gezeten, ik heb mijn vriendin hier leren kennen, ik ben weg geweest om te studeren en ik ben uiteraard weer teruggekomen. Ik ben er trots op om als
echte Blauwvinger nu bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Want onze stad ontwikkelt snel en dat doen we goed. Ik heb dan ook met een positief gevoel de stukken gelezen over de Nieuwe Veemarkt en de Meeuwenlaan. Ruimte voor groen, gelegenheid voor sport en bewegen, autoluw, toekomstbestendig en met duurzaam materiaal gebouwd. Ook is het mooi om te lezen dat de input uit het participatietraject terug te zien is in beide visies. 2500 Zwollenaren hun mening hebben kunnen delen en met meerdere bijeenkomsten is input is verzameld van omwonenden en belanghebbenden.
En voorzitter, de vraag naar een groene, autoluwe wijk met hoogbouw is gehoord. Ik noem graag vier dingen die er in de ogen van D66 uit springen.

Ten eerste de verbinding met de binnenstad en de Nieuwe Veemarkt. De ambitie om deze wijk zo veel mogelijk te verbinden met de binnenstad zal goed zijn voor de leefbaarheid. Toch lees ik dat dat de
haalbaarheid hiervan valt of staat met de bereidheid van de Jumbo en de Rabobank om te verplaatsen, kan de wethouder ingaan op hoe de gesprekken tot nu toe zijn verlopen? En hoe staan zij tegenover een plek in de plint, waar boven kan worden gewoond zoals dit ook is gerealiseerd aan het Katwolderplein?

Ten tweede de ambitie om experimenteel te bouwen met bio-based material. Het gebruik van Cross-Laminated Timber heeft een positieve klimaatimpact, is geluidswerend en is vele malen beter
bestand tegen hittestress dan stenen huizen. Wij moedigen dit experiment dan ook ten zeerste aan en zouden graag zien dat hier zo breed mogelijk invulling aan wordt gegeven. Ik lees dat in de gebiedsvisie van de Nieuwe Veemarkt hier uitgebreid op in wordt gegaan, maar dat hier in de gebiedsvisie van de Meeuwenlaan niet over wordt geschreven. Is de wethouder bereid om het gebruik van bio-based material ook op te nemen in de gebiedsvisie voor de Meeuwenlaan?

Ten derde sta ik graag stil bij klimaatadaptatie en de inzet om wateroverlast tegen te gaan. Het creëren van een wijk die bestand is tegen de impact van klimaatverandering is essentieel en de ambities in de gebiedsvisie van de Nieuwe Veemarkt zijn goed. Maar ik lees dat er nog geohydrolisch onderzoek moet worden gedaan naar de waterdoorlatendheid van de bodem van de Nieuwe Veemarkt, terwijl eerder in het document wordt geschetst hoe essentieel de afvoer van water gaat zijn, in hoeverre kunnen de plannen voor een ondergronds waterafvoersysteem in het geding komen met de uitkomsten van het onderzoek? Wat is het worst-case-scenario?

Tot slot, voorzitter, het toevoegen van groen in de wijk. Groen is goed voor veel dingen: biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid en het nodigt uit tot bewegen. Wij zien dan ook graag zo veel mogelijk groen terug in de wijk. Maar, groen kan op meer manieren toegevoegd worden dan alleen op daken en tussen woningen. Het kan ook juist een positieve werken hebben tegen de muren van gebouwen aan, in de vorm van gevelgroen. Wij vragen ons af in hoeverre gevelgroen kan worden toegevoegd, om de biodiversiteit nog verder te versterken en hittestress tegen te gaan. We zien dit al bij hoogbouwprojecten in andere steden. Kan de wethouder aangeven of dit ook een mogelijkheid zou zijn in deze gebiedsontwikkeling op plekken waar stenen gebouwen worden geplaatst?

Tot slot, voorzitter. Ik kijk er naar uit om de komende jaren met u allemaal samen te werken. Dank u
wel.”