Jaarstukken: corona, energie en sociaal domeinTijdens de raadsvergadering van 27 juni zijn de jaarstukken besproken. De jaarstukken zijn de documenten waarin het college van burgemeester & wethouders beschrijft wat ze het afgelopen jaar heeft bereikt. Fractievoorzitter Marco van Driel heeft in zijn terugblik op het afgelopen jaar de aandacht gevraagd voor de nasleep van de coronacrisis, voor energie en voor het sociaal domein (hierbij gaat het om onder andere het sociaal wijkteam en sport).

Corona Herstelplan

Het Corona Herstelplan is tijdens de coronacrisis ingezet om de samenleving te ondersteunen. Hierbij ging het bijvoorbeeld om het kwijtschelden van de huur van sportverenigingen. D66 vindt dat de gemeente Zwolle voorbereid moet zijn op aangescherpte coronamaatregelen later dit jaar. Daarom heeft Marco aan het college gevraagd of de coronagelden die nog over zijn, uitgegeven kunnen worden aan een pre-coronaplan. Bijvoorbeeld door in de sociale basis voor te sorteren op laagdrempelig aanbod voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn.

Energie

Door onder andere de huidige prijzen van grondstoffen krijgen de inwoners van de gemeente Zwolle te maken met hogere kosten. Daarom heeft Marco in de gemeenteraad benadrukt dat goede isolatie en energiebesparing van groot belang zijn. D66 is dan ook blij met de subsidie ‘Reductie Energieverbruik Woningen’, waarmee huiseigenaren hun huis kunnen verduurzamen.

Sociaal domein

De afgelopen jaren zijn de sociaal wijkteams gegroeid. Zo is er bijvoorbeeld in 2021 structureel 1,5 miljoen euro en 15,5 fte aan de wijkteams toegevoegd. Het aantal unieke cliënten is in de afgelopen jaren namelijk toegenomen. Marco heeft dan ook aandacht gevraagd voor de groei van het sociaal wijkteam, omdat onder andere de vergrijzing invloed zal hebben op het aantal mensen dat gebruik maakt van het sociaal wijkteam.

Tot slot heeft Marco gesproken over sport en bewegen. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen heeft het gemeentebestuur namelijk aangegeven dat er geïnvesteerd zal worden in sport en bewegen in de openbare ruimte. Dit als reactie op een motie in de gemeenteraad. Omdat deze investering er nog niet is gekomen, heeft Marco nogmaals aandacht gevraagd voor de uitvoering van deze motie.

De gehele bijdrage van Marco is terug te kijken via deze link: https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentezwolle/20220627_1?start=1424616