Zorgvuldigheid toejuichen: bijdrage themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

Bij het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid heeft eerst ons burgerlid Wander gesproken over de ethische commissie, de archiefinspectie en de richtinggevende principes voor digitalisering. Vervolgens heeft ons raadslid Suzanne gesproken over de plannen voor de jaarwisseling.

Hieronder leest u hun bijdrage.

Voorzitter, de bijdrage van de D66 fractie in dit themadebat dienstverlening zal opgesplitst worden, collega Suzanne de Sevren Jacquet zal het na mij overnemen. Ik richt mij tot uw raad rondom de raadsbrieven: 1) Verlenging aanstelling ethische commissie, 2) Archiefinspectie en 3) Richtinggevende Principes voor digitalisering. Suzanne zal daarna nog iets zeggen over de raadsbrief Zwolle vuurwerkvrij.

Ethische commissie

Voorzitter, ten eerste de ethische commissie. D66 steunt het besluit om de ethische commissie te verlengen. Discussies met, en waarde gestuurde input over de inzet van digitale innovaties om betere en uitlegbare keuzes te kunnen maken, juichen wij toe. Het continueren van het beleid is van belang, dit blijkt ook uit de evaluatie.

Archiefinspecties

Ten tweede, de archiefinspecties. Er blijkt onvoldoende capaciteit on de aanbevelingen te kunnen gaan uitvoeren, eigenlijk net als in 2022. Er is besef van urgentie, en een capaciteitsuitbreiding is aanstaande. Ondanks dit, vragen we de wethouder scherp te zijn op de mogelijke compliance en kwaliteitszorg risico’s. Daar waar rechtszekerheid voor burgers of betrouwbare overheid als risico’s worden geïdentificeerd moeten we in deze tijd waakzaam zijn. D66 ziet dan ook graag een expliciete voortgangrapportage om te voorkomen dat we volgend jaar in 2025 de aanbeveling van een nieuwe inspectie niet een herhaling van zetten zal zijn.

Richtinggevende principes

Ten derde, de raadsbrief richtinggevende principes. Voor onze fractie zijn de richtinggevende principes een mooie opmaat om te gebruiken voor trajecten als de digitale transitiestrategie, enterprise architectuur en het najaar programma menselijke maat. Doordat het verder vrij staat hoe we dit mogen gebruiken binnen de organisatie, vragen wij ons we af: hoe gaan we dit dan toepassen? Hoe gaat de wethouder er voor gaat zorgen dat de principes daadwerkelijk geadopteerd worden binnen de organisatie? Zeker gezien de breedte van de beleidsterreinen waarvoor dit relevant is, en dat het niet ergens blijft verwateren binnen de organisatie. We horen graag het antwoord op deze vragen.

Jaarwisseling

Dan nog, voorzitter, de stand van zaken rond de uitvoering van de motie Zwolle Vuurwerkvrij. Wat D66 betreft is de participatie de belangrijkste stap uit de eerder aangenomen motie. Wij hebben gezien dat de Jongerenraad is betrokken en ook het Kindercollege, en daarmee wordt een belangrijke groep betrokken. Ook hebben wij gezien dat het traject wat is opgeschoven omwille van de zorgvuldigheid. Dat juichen wij toe.

Voorzitter, toch hebben wij ook een paar kritische noten. Wij hebben gezien dat het college scherp op is teleurstellingen en die achteraf wil verkleinen. In dat kader valt ons iets op. In de stukken en op de initiatiefwebsite van de gemeente wordt de term ‘vuurwerkvrij’ standaard genoemd. En, D66 ziet ook graag dat de jaarwisseling wordt gevierd zonder vuurwerk, maar wij zijn ook realistisch. We hebben afgesproken dat er in Zwolle een afsteekverbod gaat komen, maar of daarmee de jaarwisseling ook geheel vuurwerkvrij gaat worden, dat is wellicht een naïeve gedachte. Dat geeft niet, want verandering heeft tijd nodig. Maar we vragen ons wel af in het kader van participatie en communicatie of het handig is om over die term te spreken. Wij willen dan ook de suggestie doen om die term ‘vuurwerkvrij’ te heroverwegen of te vervangen. We horen graag de reactie van de burgemeester hierop.

Verder is ons opgevallen dat heel nadrukkelijk het kader is gesteld dat de gemeente Zwolle geen centrale vuurwerkshow gaat organiseren. Maar dat heeft de inzenders van initiatieven er niet van weerhouden om dat toch wel als wens door te geven, want in ieder geval komt 3 keer voorbij iets als ‘een grote georganiseerde vuurwerkshow’. Wat D66 betreft moet elke wens serieus worden genomen en, als dit uit de participatie naar voren komt, ziet D66 graag dat dit scenario wordt onderzocht. In oktober kunnen wij dan de afweging maken of een centrale vuurwerkshow wel of niet haalbaar is. Wij horen graag van de burgemeester op welke manier hij voornemens is hiermee om te gaan.

Tot slot, voorzitter, vinden wij dat alles uit de kast moet worden getrokken om op te halen hoe de Zwollenaar Oud en Nieuw graag viert, op een mens-, dier- en klimaatvriendelijke manier. Wij kijken dan ook uit naar het vervolg. Dank u wel voorzitter.