Investeer in sport en bewegen in de openbare ruimte

Beeld: D66

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november diende D66 samen met GroenLinks een motie in om verder te investeren in sport en bewegen in de openbare ruimte. De partijen vragen het college van burgemeester en wethouders om nog voor de verkiezingen te komen met een voorstel hoe initiatieven voor sportvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het bikepark en de calisthenicstoestellen, ook te realiseren zijn.

Het Actieplan sport en bewegen (2016), Rekenkameronderzoek (2018) en het Sportaccommodatiebeleid (2020) onderstrepen de behoefte om te bewegen in de openbare ruimte. D66 ziet ook dat er verschillende initiatieven uit de stad komen zoals ook bij de ideeënmarkt. Helaas blijft de realisatie van deze plannen achter. Medewerking en een bijdrage van de gemeente zijn noodzakelijk om initiatieven van de grond te krijgen.

Sport brengt mensen bij elkaar en is fysiek en mentaal heel gezond. Daarom wil D66 dat alle Zwollenaren de mogelijkheid hebben om te sporten. Jong en oud. Laagdrempeligheid is daarbij een voorwaarde. D66 zet zich al jaren in om te zorgen dat er in alle wijken voldoende buitensportmogelijkheden zijn zodat iedereen de gelegenheid heeft om te sporten. We willen doorgaan met het stimuleren van sport in wijken door de aanleg van bijvoorbeeld trapveldjes, bikepark en calisthenics-toestellen.