D66 maakt weer onderdeel uit van de Zwolse coalitie!

Op 25 mei presenteerden het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en D66 het coalitieakkoord met de titel ‘Samen voor een waarde(n)volle toekomst’. Deze vier partijen besturen de komende vier jaar de gemeente Zwolle. Paul Guldemond is wethouder Duurzame Economie namens D66. Hij gaat de komende periode als wethouder over onderwerpen zoals circulaire economie, afval en financiën. Lees hieronder wat het bestuur de komende vier jaar voor inwoners wil betekenen.

Wonen

D66 zet zich in voor de bouw van duurzame woningen. Het doel is om tot 2030 tenminste 10.000 nieuwe woningen op te leveren. Deze woningen zullen onder andere worden gebouwd in de Spoorzone, Stadshagen, Nieuwe Veemarkt, Zwartewaterallee, Stadshart en Oosterenk. We breiden daarnaast het aantal betaalbare woningen uit, door het percentage middelduurwoningen (dit zijn woningen met een maximale huurprijs van € 907,29 per maand) te verhogen van 10% naar 20% van het totaal. Ook willen we het aantal woningen voor studenten en jongeren vergroten.

Kansengelijkheid

D66 streeft naar een stad met gelijke kansen voor iedereen. Dit betekent dat we de komende jaren investeren in de jeugdhulp en dat we aandacht hebben voor mantelzorg. De Zwolse kinderen die in armoede opgroeien steunen we door de inkomensgrens voor de kindregeling en vergoeding voor sportverenigingen te verhogen van 110% naar 130%. Tot slot stimuleren we gendergelijkheid en gelijke rechten van minderheden binnen onze gemeente.

Economie

D66 maakt zich hard voor een duurzame economie. We stimuleren het MKB bij het maken van de transitie naar een circulaire economie. Dit is een economie waarin grondstoffen niet worden uitgeput en restmateriaal opnieuw wordt gebruikt. Ook zetten we in op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Tot slot investeren we in de samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs, om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in bepaalde sectoren tegen te gaan.

  • Lees hier het volledige coalitieakkoord!