Welkom Leontine!

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 mei is Leontine Vreeke beëdigd als fractievertegenwoordiger voor D66 Zuid-Holland.

Als fractievertegenwoordiger gaat Leontine het woord voeren over Cultuur en erfgoed, Havens en Greenports, Digitalisering en Innovatie, Vestigingsklimaat, Ondernemers MKB en Human Capitol. Zij ondersteunt hiermee Evita, Vinesh en Lisanne.