Het bestuur heeft oud-kamerlid Matthijs Sienot bereid gevonden om als voorzitter plaats te nemen in de Gedeputeerden Advies Commissie voor de PS2023.

Matthijs zal vanaf eind augustus deze taak op zich nemen. Namens het regiobestuur neemt Diny de Kleer-Beverwijk zitting in de GAC. Zij neemt de taken van Matthijs waar tot hij beschikbaar is.

In de GAC nemen voor de rest de eind september gekozen lijsttrekker en twee algemene leden plaats. Voor die laatste twee kunnen geïntereseerden zich nog melden bij Diny.