Vinesh Lalta geïnstalleerd als tijdelijk Statenlid

In verband met het ziekteverlof van Kirsten Wilkeshuis is Vinesh Lalta vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten geïnstalleerd als Statenlid.

Portefeuilles

Vinesh gaat zich de komende periode inzetten voor de commissie RWE (Ruimte, Wonen en Economie). De portefeuilles van Kirsten worden tijdelijk ondergebracht bij Laura Neijenhuis, omdat zij al ingewerkt is op de thema’s.

Contact

Heb je een vraag aan Vinesh? Neem contact op via zijn persoonlijke pagina.

Beeld: D66 Zuid-Holland