Versnellen van de versnelling in de woningbouw

D66 zet zich al lang in voor meer woningbouw in de provincie Zuid-Holland. We zijn dan ook blij met de initiatieven die de Gedeputeerde neemt en de vaart die ze erachter wil zetten, maar wat ons betreft kan en moet het nog beter.

Subsidiepot binnen enkele dagen uitgeput

Veelal kleine gemeenten die grote bouwplannen hebben krijgen de financiering net niet rond. Daarom is in 2021 een subsidiepot vanuit de provincie Zuid-Holland beschikbaar gesteld om tekorten bij woningbouwprojecten vanuit de gemeente aan te vullen. Hiermee kunnen gemeenten sneller aan de slag met bouwprojecten om zo de drukte op de woningmarkt te verlichten. D66 heeft destijds met een motie ervoor gezorgd dat er €10 miljoen beschikbaar kwam voor projecten binnen onze provincie. Maar, binnen een paar dagen was de subsidiepot al leeg. Dit geeft goed weer hoe hoog de nood. Als D66 vinden we dat de provincie haar rol moet pakken en de gemeenten moet helpen.

Woningbouwopgave is enorm

In Zuid-Holland moet het komende decennium 200.000 woningen worden gebouwd. Zo’n 52% van de Zuid-Hollandse huishoudens zijn aangewezen op een sociale woning en de gemiddelde prijs van een koopwoning is inmiddels niet meer betaalbaar met een modaal jaarsalaris. De provincie wil daarom betaalbare en passende woningbouw versnellen en ervoor zorgen dat de woningvoorraad op peil komt. Dat is een mooie ambitie, maar de subsidie die hiervoor is gereserveerd (slechts €2,25 miljoen) is wat ons betreft veel te weinig en weerspiegelt niet het besef van urgentie die nodig is.

Subsidie aanvullen tot oude niveau

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij een amendement ingediend die ervoor zorgt dat de subsidiepot aangevuld gaat worden tot €3 miljoen. Hierbij stellen wij een aantal voorwaarden waaraan we vinden dat een bouwproject moet voldoen voordat het in aanmerking komt voor subsidie. Zo moet er geen discussie zijn over de plek waar de woningen gerealiseerd zullen worden en moet het gaan om sociale- en midden huur. Dit amendement is met een grote statenmeerderheid aangenomen.

“Met het verhogen van de subsidie kunnen we zorgen voor het versnellen van de versnelling in de woningbouw. Want iedereen in Zuid-Holland verdient een goed en betaalbaar huis.”

Vinesh Lalta – Statenlid