Verkiezingen nieuwe Regiovoorzitter

In haar vergadering van 18 mei jl. in overleg met de regionale verkiezingscommissie besloten de kandidaatstelling voor het voorzitterschap van het regiobestuur te verlengen t/m 26 juni. De kandidaatstelling gaat open op 27 mei om 10:00.

Kandideren

Kandidaten voor het voorzitterschap regiobestuur ZH kunnen zich vanaf 27 mei om 10:00 aanmelden via MijnD66. Het proces zal conform het landelijk- en regioreglement worden begeleidt door de RVC. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de voorzitter RVC [email protected]