Vacature Secretaris Regiobestuur

We zoeken in het regiobestuur per direct versterking in de vorm van een nieuwe secretaris.

Kandideren?

Benieuwd naar de precieze invulling van de functie? Hiervoor is een profielschets opgesteld. Deze vind je hier. Er is veel vrijheid om de functie van secretaris naar eigen wens (weliswaar in afstemming met collega-bestuurders) in te vullen.

De vacatures staan open tot 10 september 20.00 (zie onderstaand tijdspad voor de overige data). Kandideren is mogelijk via MijnD66. Wanneer je vragen hebt over de functie en het bestuur in het algemeen, neem dan contact op met het Regiobestuur (Lodi van Brussel). De stemming vindt digitaal plaats en eindigt voor de Algemene Regiovergadering van 30 september

Tijdspad

Het tijdspad van de verkiezing is alsvolgt:

  • 30 augustus kandidaatstelling open
  • 20.00u 10 september kandidaatstelling dicht
  • 10-17 september acceptatie door RVC en optioneel: kandidaten op gesprek bij talentencommissie
  • 17 september opening stemming
  • 24 september sluiting stemming