Vacature vertrouwenspersoon (regio)

We zoeken voor de regio-afdeling Zuid-Holland versterking in de vorm van een of meerdere vertrouwenspersonen (m/v/x).

Kandideren?

Benieuwd naar de precieze invulling van de functie? Hiervoor is een profielschets opgesteld. Deze vind je hier.

De vacatures staan open tot 22 september 20.00 (zie onderstaand tijdspad voor de overige data). Kandideren is mogelijk via MijnD66. Wanneer je vragen hebt over de functie, neem dan contact op met het Regiobestuur (Lodi van Brussel). De stemming vindt op de Algemene Regiovergadering van 30 september plaats.

Tijdspad

Het tijdspad van de verkiezing is alsvolgt:

  • 30 augustus kandidaatstelling open
  • 20.00u 22 september kandidaatstelling dicht
  • 23-24 september kandidaten op gesprek bij talentencommissie
  • 25 september communicatie naar leden
  • 30 september stemming (op ARV)