Terugblik op de Masterclass met Mark Hopman

Afgelopen maandag was alweer de laatste sessie in de reeks van masterclasses provinciale politiek. Met vier fracties werd een echte Statenvergadering nagespeeld over een fictief voorstel. Het voorstel vanuit het college (gevormd door onze Statenleden Vinesh, Jeroen en Laura) pleitte voor een onderzoek naar een vliegveld op een derde Maasvlakte. Het werd een interessante avond waarin de deelnemers konden proeven aan het politieke debat. Een van de deelnemers was Mark Hopman, wijkraadslid in Pernis, Rotterdam. Met hem blikken we terug op de afgelopen masterclasses, en het Statenspel.

Hoe ben je bij de masterclasses terecht gekomen?

Vorig jaar heb ik in Rotterdam mee mogen doen met een soortgelijke reeks masterclasses voor de gemeenteraad. Ik kwam daar als groentje binnen zonder enige staatkundige kennis (ik ben technisch opgeleid en de politieke interesse is pas van het afgelopen jaar) maar ben daar met zes sessies klaargestoomd voor de wijkraad. Het was heel leuk om te doen, dus toen ik in de nieuwsbrief las dat er voor de Provinciale Staten ook zo’n reeks masterclasses georganiseerd werd, heb ik me meteen aangemeld.

Wat vond je ervan om het debat aan te gaan in het Statenspel?

Onze “fractie” mocht het standpunt van de PVV vertolken en het was enorm leuk om een keer de nuance volledig de deur te wijzen en door scherp op het moment te reageren het debat in te gaan. Dat onze motie van wantrouwen door steun van de “PvdD”-fractie gesteund werd en we daardoor het college naar huis mochten sturen, was het absolute hoogtepunt van de masterclass.

Welke nieuwe inzichten neem jij mee uit de Masterclasses?

Ik wist wel íets van de provincie, maar ik ga met veel meer kennis weer naar huis. De Staten doen zo veel meer dan de provinciale weg en het afstemmen tussen gemeentes: bijvoorbeeld het inrichten van fietsverbindingen of het toewijzen van OV-verbindingen, maar ze spelen ook een belangrijke rol bij de energietransitie.

“De Staten doen zo veel meer dan de provinciale weg en het afstemmen tussen gemeentes.”

Mark Hopman, deelnemer Masterclasses

Wat heeft je het meest verrast aan de Masterclasses?

De diepgang en de verscheidenheid aan onderwerpen die de Provincie in haar portefeuille heeft. Er gaat veel technische kennis om in zo’n dossier, bijvoorbeeld de warmterotonde tussen de Rotterdamse haven en de rest van de provincie. Er zitten echt een paar knappe koppen voor ons in de Staten.

Wat zou je andere leden meegeven die ook geïnteresseerd zijn in provinciale politiek?

Zo’n workshop lijkt op het eerste gezicht vooral gericht op mensen met weinig kennis en ervaring, maar niets is minder waar. Bij de workshops waren ook genoeg ervaren raadsleden en wethouders die ook aangaven dat ze veel geleerd hebben. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om te netwerken met andere democraten. Ik heb dan ook aangegeven dat zo’n reeks masterclasses zeker vaker georganiseerd moet worden. Ik zou zeker weer meedoen.