Kirsten Wilkeshuis met ziekteverlof

Per mei zal onze fractievertegenwoordiger Vinesh Lalta toetreden als tijdelijk lid van Provinciale Staten in verband met het ziekteverlof van Kirsten Wilkeshuis.

Ziekteverlof

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Kirsten besloten om tijdelijk terug te treden uit de Staten. De fractie en het regiobestuur van D66 Zuid-Holland hopen op een spoedig herstel van Kirsten en wensen Vinesh veel succes toe.