Speech Laura ARV D66 Zuid-Holland

Lees hieronder de speech van Laura tijdens de ARV van D66 Zuid-Holland op 10 december.

Democraten, partijgenoten, 

Wat fijn om jullie hier vandaag allemaal te zien en zo veel van jullie te kunnen spreken en ontmoeten.

Het is een spannende tijd. Dicht bij huis en ver weg. Onze natuur vraagt om echte hulp, het openbaar vervoer kan nog niet een volwaardig alternatief zijn voor de auto en de energieprijzen schieten omhoog door de oorlog in Oekraïne. Wie al deze problemen leest, ziet, hoort en misschien wel meemaakt, kan de neiging hebben om de laptop dicht te klappen en de ogen te sluiten. Maar wij sluiten onze ogen niet. Want met gesloten ogen gaan we voor problemen geen oplossing vinden, en van uitdagingen geen kansen maken.

Vandaag stelden wij het verkiezingsprogramma voor de komende periode vast. Een ambitieus programma. Met dit programma gaan we doen wat de huidige coalitie de afgelopen vier jaar heeft laten liggen: lef en ambitie tonen, laten zien dat het wel kan. Na een periode van stilstand brengt D66 de provincie weer in actie!

We gaan grote stappen zetten om onze natuur echt te beschermen. Boeren en bedrijven zijn de misschien de oorzaak van ons stikstofprobleem, maar dat wil niet zeggen dat zij de schuldigen zijn. Wij gaan als D66 voor het halen van de natuurdoelen, het realiseren van de stikstofreductie en perspectief bieden aan boeren en ondernemers. Niet afwachten op het Rijk maar nu de regie pakken en duidelijkheid bieden. Door snel met plannen te komen voor reduceren, verplaatsen of stoppen. Onze provincie gaat de komende jaren ingrijpend veranderen, ten goede van de natuur én de gezondheid van mens en dier.

Mobiliteit verdient echt onze aandacht. We gaan stappen zetten om te werken aan een beter bereikbare provincie waar je fietsend of met de bus, tram, metro of trein naar werk of school kan. Bijvoorbeeld door ons in te zetten voor dubbelspoor op het traject Leiden – Utrecht en onderzoek naar een nieuwe noord-zuid verbinding tussen Utrecht, Gorinchem en Breda . We gaan aan de slag met de 15-minuten provincie, zodat het openbaar vervoer echt een waardig alternatief voor de auto wordt. Het openbaar vervoer moet topprioriteit binnen de provincie krijgen, want door mensen uit de auto te krijgen zetten we weer een belangrijke stap naar een gezonder Zuid-Holland.

De energietransitie zit in een versnelling, en wij willen daar nog een flinke schep bovenop doen. De Warmtelinq verwarmd straks onze huizen met restwarmte uit de Rotterdamse haven. We zoeken kansen voor windmolens op land en het vergunnen van zonneparken. Omdat we alleen met deze keuzes ervoor kunnen zorgen dat we al in 2030 voor 50 procent energieneutraal zijn.

Kortom, wij hebben ambitie. Ambitie waar anderen terughoudend zijn. Ambitie die past bij ons D66’ers en ambitie die onze provincie nodig heeft. Deze ambitie hebben wij vastgelegd met ons verkiezingsprogramma, en gaan wij waarmaken met onze fantastische kandidaten. Wij gaan de verkiezingen in met de jongste lijst die D66 Zuid-Holland ooit heeft gekend, en misschien wel de meest vernieuwende lijst van alle partijen die op 15 maart de verkiezingen ingaan.

Lisanne van Damme zet zich als jonge student in voor jongerenparticipatie en een inclusieve provincie. Vinesh Lalta maakt zich hard voor meer en betaalbare woningen in Zuid-Holland. Evita Rozenberg werkt aan een betere waterhuishouding overal ter wereld, en kijkt met die toekomstbril straks ook naar Zuid-Holland. Jeroen Heuvelink wil de culturele sector weer echt een prioriteit maken in onze provincie. Leontine Vreeke maakt zich hard voor de belangen van inwoners waarvoor de weg naar het provinciehuis het moeilijkst is. Tobias Grond maakt werk van de klimaatadaptieve provincie. Roosmarijn van de Velde brengt vanuit haar ervaring met wetenschap en kunst, nieuwe inzichten mee. Joyce Koch kijkt vanuit haar kennis van digitalisering naar onze provinciale vraagstukken, en Niels Back werkt aan digitale innovatie en veiligheid.

Kortom, hier staat een trotse lijsttrekker: met een geweldige kandidatenlijst aangevoerd door deze top 10 gaan we voor een prachtig verkiezingsresultaat!

Wij willen van Zuid-Holland een groene en schone provincie maken waarin het fijn is om te wonen, werken en ontspannen. Een provincie waar we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. Maar dit kunnen we niet zonder jullie doen. De komende maanden gaan we de straten op en de lanen in, langs talloze deuren in de regio. Meld je aan als vrijwilliger. Bij je lokale campagneleider of via het provinciale team waar we jullie volgende week voor gaan uitnodigen. 

De verkiezingen worden spannend. Met partijen als BBB die ook in onze provincie steeds meer vaste voet aan de grond te krijgen, ligt er voor ons als D66 een belangrijke taak weggelegd. Een taak om die grond te beschermen en voor de natuur te kiezen, en te kiezen voor vooruitgang. 

D66 gaat voor een gezonder, duurzamer en inclusiever Zuid-Holland. 
Samen kunnen we en gaan we dit waarmaken. 

Dank jullie wel.