Op bezoek bij de fractie

In de provincie worden veel onderwerpen behandeld die onze inwoners direct raken. Zo zijn we bezig met de energietransitie, het openbaar vervoer, snelfietspaden tussen stad en dorp en nog veel meer. Tijdens onze fractievergaderingen bereiden we de commissies en Statenvergaderingen voor en zorgen we voor verdieping op specifieke beleidsterreinen. 

De fractievergaderingen zijn openbaar en dus kan jij deze als geïnteresseerde bijwonen om te horen waar wij ons zoal mee bezig houden. Bij de laatste fractievergadering voor het zomerreces kregen we bezoek van Renée Aben. Hieronder stelt ze zichzelf voor en vertelt ze over haar ervaring op het Provinciehuis.

Wie ben je?

Renée Aben, 61 jaar, woon in Driebruggen (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). Ik werk als ZZP Hr-adviseur voor diverse Mkb-ondernemers in de regio, gespecialiseerd in arbeidsrecht en complex ziekteverzuim. Ik was 3 juli jl te gast bij de fractievergadering van D66 Zuid Holland.

Beeld: Renée Aben

Wat wil je bespreken?

Driebruggen is bij uitstek een gebied waar veel politieke onderwerpen samenkomen; het is een kleine kern (2005 inwoners), onderdeel van Bodegraven-Reeuwijk (35.000 inwoners) met voornamelijk veenweide gebied, sterk reformatorisch en qua mobiliteit afhankelijk van de buurtbus die 2x per dag rijd. De provincie heeft grote invloed op de directe woonomgeving van kleine kernen, maar helaas is de D66 vertegenwoordiging bij ons minimaal. SGP/CDA zijn bij uitstek de grootste partijen.

Wat wil je bereiken?

Voor mij is deze omgeving bijzonder; Driebruggen en Nieuwerbrug (een andere kern) liggen tussen 2 Natura 2000 gebieden (Nieuwkoopse- en Reeuwijkse plassen). Mijn directe woonomgeving verbindt beide gebieden, maar staat ondanks de grote natuurwaarden onder druk. Een enorme reformatorische kerk heeft invloed op het gebied; wonen, stikstof en behoudt van identiteit staat voor de geloofsgemeenschap bovenaan. En dat wringt met mijn sociaal-liberale waarden. Zelfs zozeer dat ik een motie voor het komende congres aan het voorbereiden ben en lid ben geworden van de thema-afd Democratie & Rechtsstaat.

Bezoek

In de nieuwsbrief stond een uitnodiging langs te komen bij de fractie. Het leek mij zeer nuttig om een brug te slaan tussen kleine, rurale gemeenten en de Provincie. Tijdens en na de fractievergadering merkte ik ook dat daar nog een brug te slaan valt.
Na een zeer hartelijk welkom waar alles voor mij goed was geregeld sloot ik aan bij de fractievergadering. En dat is mij goed bevallen.

Zoek de verbinding

Ik roep leden dan ook op om hetzelfde te doen. Zoek de verbinding tussen de lokale- en provinciale fractie; gewoon doen!
Steunen jullie mijn motie als deze weer worden voorgelegd?