Kirsten Wilkeshuis neemt afscheid als Statenlid

Kirsten Wilkeshuis heeft de fractie en de rest van Provinciale Staten laten weten haar Statenlidmaatschap op te zeggen. Kirsten was sinds 2019 Statenlid voor D66 in de provincie Zuid-Holland. Door een samenloop van omstandigheden was Kirsten een aantal maanden geleden genoodzaakt om met ziekteverlof te gaan. Nu het ziekteverlof ten einde is heeft zij besloten om te stoppen met het Statenlidmaatschap.

De fractie dankt Kirsten van harte voor de bijdrage die ze heeft geleverd aan een duurzamer en groener Zuid-Holland. De fractie en het bestuur wensen Kirsten alle goeds toe.

“Met het vertrek van Kirsten verliezen we een gedreven en secuur Statenlid: zij trok al vroeg bij de provincie aan de bel over stikstof en zorgde met haar inbreng op economie en natuur voor impactvolle veranderingen.”

Laura Neijenhuis – Fractievoorzitter