Afgelopen weekend heeft Algemeen Bestuurslid Jeffrey Quartel het bestuur laten weten zijn functie neer te leggen.

Als reden voor zijn vertrek geeft hij aan momenteel niet de motivatie te hebben om zich in te willen zetten voor het bestuur zoals hij dat zou kunnen.

We bedanken Jeffrey voor zijn tijd en inzet voor het regiobestuur. Met zijn vertrek komt er de functie als Algemeen Bestuurslid met portefeuille Talentontwikkeling vrij. Leden die deze functie op zich willen nemen kunnen zich melden bij de interim-voorzitter.