Indienen moties en amendementen concept verkiezings-programma

Ieder stemgerechtigd D66 lid heeft de mogelijkheid om een motie of amendement op de algemene regiovergadering in te dienen. Goede amendementen en moties dragen bij aan heldere besluitvorming. Ook binnen D66 Zuid-Holland is een Besluitvormingscommissie belast met het toezicht hierop.

Deadline

Op deze pagina staat nadere informatie over het indienen van moties en amendementen. Alle leden uit Zuid Holland hebben begin november het concept verkiezingsprogramma ontvangen. Amendementen en moties kunnen worden ingediend via mijnD66. Ga naar Stemmingen in de zwarte balk bovenaan in mijnD66.

Amendement

Een amendement kan maximaal 300 woorden bevatten. Geef in mijnD66 per amendement aan of je als indiener de woordvoerder bent, welke titel het amendement heeft, wat het doel van het amendement is (toevoegen, wijzigen of schrappen van tekst), welke regel(s) in het concept verkiezingsprogramma het amendement betreft en geef een schriftelijke toelichting (max 100 woorden).

Het indienen van amendementen is mogelijk tot 26 november 2022 23:59. Ondersteuningsverklaringen zijn voor amendementen voor het concept verkiezingsprogramma 2023 niet vereist.
 
De besluitvormingscommissie zal de amendementen beoordelen op compleetheid, en rangschikken naar onderwerp en regel in het programma. Vervolgens zal het regiobestuur met de VPC een advies formuleren op ieder ingediend amendement.

ARV

Tijdens de ARV op 10 December wordt elk amendement los behandeld, waarbij de indiener het zal presenteren en toelichten, en de politiek secretaris het stemadvies kort zal toelichten. Er is dan gelegenheid voor reacties van beide kanten en de zaal. Daarna zal er worden gestemd. Dit proces tijdens de ARV zal worden gedirigeerd door de voorzitter van de ARV. De besluitvormingscommissie zal het hele proces begeleiden.
 
Na de ARV zullen het bestuur en de verkiezingsprogrammacommissie de aangenomen amendementen verwerken in het programma en het als zodanig bekrachtigen als het verkiezingsprogramma voor D66 Zuid Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023.