Een nieuw politiek seizoen

Na het zomerreces is het politieke jaar weer volop begonnen. Deze week was de meeste aandacht natuurlijk gevestigd op Prinsjesdag, het koffertje en de Algemene Beschouwingen, maar we hebben in de Provinciale Staten zeker niet stil gezeten. Zo ging het deze week over de PFAS-uitstoot van Chemours en het provinciale burgerberaad. Daarnaast mochten we een nieuwe fractiemedewerker verwelkomen.

Chemours

Het was al veel in het nieuws deze maand: de schokkende verhalen over de schade die de giftige uitstoot van Chemours teweeg heeft gebracht. Bij twee hoorzittingen deden omwonenden hun verhaal, en die verhalen gaan ons aan het hart. Ze vertelden over hoe zij en hun familie ziek zijn geworden, dat ze niet meer veilig kunnen zwemmen en dat ze groenten uit hun eigen moestuin niet meer durven te eten. Ondanks de gevolgen bleef Chemours jarenlang PFAS uitstoten, de verantwoordelijkheid afkopen en informatie achterhouden. Daarvan zijn de mensen in Zuid-Holland slachtoffer geworden. Het is tijd dat de provincie de kant van die mensen kiest en dat er actie wordt ondernomen. Met Evita Rozenberg voorop was onze inzet voor het debat deze week duidelijk: de PFAS-uitstoot moet stoppen, en de vervuiling moet op kosten van het bedrijf worden opgeruimd.

Burgerberaad

Ook op de agenda stond het burgerberaad. Dankzij de deelname van 360 Zuid-Hollanders ligt er nu een mooi burgerakkoord waarmee we aan de slag kunnen. Dat was ook de inzet van Lisanne van Damme in het debat. De coalitie dacht daar alleen anders over en schuift nu het burgerakkoord op de lange baan zonder een gedegen inhoudelijke behandeling in de PS. Dat is jammer, al helemaal omdat de deelnemers aan het burgerberaad al sinds maart op behandeling wachten. Wij zullen ons blijven inzetten voor burgerparticipatie in de provincie.