Denkers en schrijvers gezocht voor het verkiezingsprogramma

Hoe willen we dat Zuid-Holland er over 100 jaar uitziet? En wat moeten we de komende 4 jaar doen om dat ideaalbeeld te verwezenlijken? We hebben jullie nodig, want het verkiezingsprogramma wordt het komend half jaar geschreven.

We hebben jullie nodig

Jullie inbreng is daarbij belangrijk. Heb jij een goed idee voor de provincie? Ideeën die de grenzen van de gemeenten overstijgen? Of standpunten over waar nieuwe woningen moeten komen in de provincie? Wat te denken van stikstofmaatregelen of activiteiten in omgevingsplannen met een provinciale reikwijdte? En ook onze standpunten over cultuur en erfgoed moeten we goed onderzoeken. Daarnaast kent de provincie een Europese dimensie waar we scherpe teksten over willen opnemen.

Nieuwe commissieleden

De programmacommissie is op zoek naar enthousiaste leden die mee willen schrijven aan het programma. Kost je het komende half jaar maximaal enkele uren per week, en levert je echte invloed op! Zet ook 3 mei in je agenda: dan is de startsessie van het verkiezingsprogramma en laten we ons inspireren op de provinciale thema’s.

Meedenken

Ook zijn we benieuwd naar jullie gedachte over de volgende vragen;

D66 moet de leefbaarheid in de provincie Zuid-Holland versterken. Want…
Mijn idee voor de provincie Zuid-Holland is…

*Mocht bovenstaande knop niet werken dan kun je [email protected] gebruiken als mailadres.

Verkiezingsprogramma: hoe en wat?

Leden van de Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten. Een statenlid is de volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waar hij/zij is gekozen. Een bijzondere taak is voor de Provinciale Staten weggelegd, namelijk het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van de nieuwe Statenleden. Volgend jaar treedt weer een nieuw gekozen D66 fractie aan. De fractieleden worden op persoonlijke titel gekozen, maar daar gaat eerst een verkiezingsprogramma aan vooraf.