Verkiezings-programma

Hoe willen we dat Zuid-Holland er over 50 jaar uitziet? En wat moeten we de komende 4 jaar doen om dat ideaalbeeld te verwezenlijken? De VPC heeft samen met jullie de afgelopen periode deze en andere vragen besproken én beantwoord. Dit resulteerde in ons concept verkiezingsprogramma! In dit bericht vind je meer informatie over het verdere tijdspad.

Het concept programma

Benieuwd naar het concept programma? Klik op onderstaande knop. In deze versie ontbreekt de samenvatting, het voorwoord en de opmaak. De versie kent regelnummers om het indienen en bespreken van moties en amendementen gemakkelijk te maken.

Amendementen-avond

Het Regiobestuur en de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) organiseren op vrijdagavond 18 november een bijeenkomst in Rotterdam waar de mogelijkheid wordt geboden om samen moties en amendementen te schrijven en/of deze aan te scherpen.

Ook is de VPC hier aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Zo kunnen de indieners van amendementen de voorgestelde wijzigingen samen met de VPC doornemen om gemaakte keuzes toe te lichten en deze indien gewenst samen scherper te formuleren.

30 oktober

Zie knop hierboven

18 november

Bijeenkomst (Weena Rotterdam, 19:30) om samen moties en amendementen te schrijven en in gesprek te treden met de VPC

10 december

Vaststellen van het verkiezingsprogramma PS2023
Zie de instructie van de behandeling hier

Vragen?

Heb je (inhoudelijke) vragen over het programma? Neem dan contact op met de VPC van D66 Zuid-Holland.