Jop van der Pijl is onze campagne-leider PS2023

Een onmisbare schakel in de campagne voor komende Provinciale Statenverkiezingen is de campagneleider met zijn campagneteam. Het team is sinds kort van start. Jop van der Pijl is aangewezen als de campagneleider.

Het regiobestuur en lijsttrekker Laura Neijenhuis hebben afgelopen maand gezamenlijk Jop van der Pijl aangewezen als de campagneleider voor komende Provinciale Statenverkiezingen.

Jop is 22 jaar en woont in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop. In het dagelijks leven studeert hij Koninkrijkszaken in Den Haag en is hij fractievoorzitter van de D66-fractie in Nieuwkoop. Dit combineert Jop vanaf nu met zijn rol als campagneleider.

Koen van Limbergen, Regiobestuurslid Campagne & Communicatie, is verheugd met de komst van Jop. “Met zijn energie en enthousiasme weet hij anderen mee te nemen. Zo heeft Jop de afgelopen verkiezingen in Nieuwkoop een verschil gemaakt met zijn persoonlijke en pro-actieve benadering. Laura en ik kijken er naar uit om samen met Jop, de rest van het campagneteam en alle kandidaten en vrijwilligers onze campagne vorm te geven!”

“Een sterke campagne kan het verschil maken bij de verkiezingen. Maar dat kan ik niet alleen. Niet zonder het campagneteam, de kandidaten, de afdelingen en jou als vrijwilliger”.

Jop van der Pijl – Campagneleider PS2023

Het campagneplan zal op de algemene regiovergadering van 10 december op hoofdlijnen worden gedeeld. Ook zal op die dag – en in de periode daaropvolgend – met campagnecoördinatoren uit verschillende afdelingen afstemming plaatsvinden over de concrete invulling van alle lokale campagne-activiteiten die op de planning staan.

Heb je vragen over de campagne of wil je graag meedenken/-werken? Kom dan met Jop en zijn team in contact. Mailen kan naar [email protected]