Bijeenkomst Raadsleden flexwoningen en asiel

Vorige week kwamen Raadsleden vanuit heel Zuid-Holland samen voor een gesprek over flexwoningen en de opvang van asielzoekers in hun gemeenten.

Na een gezellige kennismaking op het Provinciehuis kregen alle Raadsleden de kans om de ervaringen uit hun gemeenten te delen. In veel gemeenten loopt men tegen uitdagingen aan bij het bouwen van voldoende woningen. Onderling werden er veel tips uitgewisseld waarmee iedereen in hun eigen gemeente aan de slag kan.

Dat geldt ook voor de opvang van asielzoekers. Aan zoveel mogelijk mensen goede opvang met voldoende voorzieningen bieden is iets waar D66 zich in elke gemeente voor inzet. Dat is helaas niet altijd makkelijk. Daarom was het goed om samen te komen en het te hebben over deze uitdagingen en wat elke gemeente kan doen om elkaar te helpen bij goede en humane opvang.

Natuurlijk was er ook ruimte om het te hebben over wat de provincie voor gemeenten kan doen. Vinesh Lalta vertelde over ondersteuning en subsidies vanuit de provincie waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld daarvan is de vliegende brigade, waar Vinesh eerder dit jaar met een amendement extra geld voor vrij maakte.

Vanuit de Tweede Kamer sloot Faissal Boulakjar aan. Hij vertelde over zijn inzet in de Kamer omtrent woningbouw en luisterde naar de verhalen van Raadsleden. Het gesprek ging daarna volop door bij de borrel. Deze bijeenkomst zal dus zeker een vervolg krijgen.