Voorwoord ad-interim regiovoorzitter juli

Beste leden,

De afgelopen weken hebben we goede stappen gezet die ons als vereniging en als partij een stevige basis geven. We hebben na een serie debatten in de provincie en online een enthousiaste en kundige lijsttrekker gekozen. De verkiezingsprogramma commissie heeft verschillende sessies op locatie gedaan om input te verzamelen, en we hebben kandidaten voor alle vacatures in het bestuur. Ik wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen en meegedaan, of die zich nu beschikbaar stelt, hartelijk bedanken. Dit is wat ons elke keer weer maakt tot die vereniging waar we zo trots op zijn.

Zorgen over ledenparticipatie

Tegelijkertijd maken we ons als bestuur grote zorgen over de participatie van de leden. In totaal hebben slechts 70 mensen deelgenomen aan de debatten (incl. online), hebben slechts 7% van de leden gestemd voor de lijsttrekker, en waren er bij de laatste ARV welgeteld 15 leden inclusief bestuur. Dit is mager voor een provincie met 7000+ leden.

Dit trekken we ons als bestuur erg aan. We zullen er met z’n allen op weg naar de PS2023 verkiezingen voor moeten zorgen dat we weer in contact komen met elkaar. We zijn dan ook benieuwd naar jullie input of ideeën hiervoor.

Stemmen is belangrijk

Een D66 waar niet wordt gestemd is voor ons als bestuur een hol D66. Ik wil daarom iedereen dringend vragen je stemrecht te gebruiken. De stemming voor de bestuursvacatures sluit op 16 juli.

Ervaar je problemen met het stemmen?

Als het online stemsysteem je problemen geeft, WhatsApp mij dan op 0613687867 of stuur een mailtje naar [email protected]