Welkom Tobias!

Op 14 juni is Tobias Grond beëdigd als fractievertegenwoordiger van D66 Zuid-Holland.

Met de installatie van Tobias zijn alle leden van de fractie geïnstalleerd en gaan we vol enthousiasme aan de slag om onze provincie schoner en duurzamer te maken. Tobias gaat de komende periode aan de slag met de portefeuilles ruimtelijke ordening en luchtvaart. Hij is blij om met deze portefeuilles aan de slag te mogen.

“Ik wil dat we veel integraler gaan werken en als provincie de regie pakken.
Alleen dan kunnen we ons goed voorbereiden op de toekomst”

Tobias Grond