D66

15.04.2022

Op 14 april vond het debat plaats over het eindrapport van informateur John Bijl. Na gesprekken te hebben gevoerd met alle dertien fracties adviseert hij formatie-besprekingen te starten met zes partijen: POV, PvdA, VVD, ROSA, GL en CDA. Hier leest u de tekst zoals uitgesproken door fractievoorzitter Flip Hoedemaeker.

24.03.2022

Afgelopen dinsdag heeft het duidingsdebat plaats gevonden. In dit debat vertellen de partijen hoe zij omgaan met de uitslag van de verkiezingen en hoe volgens hen het formatie proces verder zou moeten verlopen.

We merken het allemaal, maar vooral de mensen met een flexibel contract of de mensen die nu gedwongen over stappen: de energieprijzen gaan door het plafond. Kwetsbare huishoudens dreigen in acute geldnood te komen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en met name de dreigende gasboycot van Putin. Haast is geboden om maatregelen te nemen om de ergste nood te lenigen, maar dat is voor een groot deel ook onze eigen schuld.

03.02.2022

Gisteravond was er in het Zaanstad Beraad een discussie over het Zaanse slavernijverleden, op initiatief van DENK, D66, Groen Links, Rosa, de Socialisten en de Partij voor de Dieren.

15.04.2022

Op 14 april vond het debat plaats over het eindrapport van informateur John Bijl. Na gesprekken te hebben gevoerd met alle dertien fracties adviseert hij formatie-besprekingen te starten met zes partijen: POV, PvdA, VVD, ROSA, GL en CDA. Hier leest u de tekst zoals uitgesproken door fractievoorzitter Flip Hoedemaeker.

24.03.2022

Afgelopen dinsdag heeft het duidingsdebat plaats gevonden. In dit debat vertellen de partijen hoe zij omgaan met de uitslag van de verkiezingen en hoe volgens hen het formatie proces verder zou moeten verlopen.

We merken het allemaal, maar vooral de mensen met een flexibel contract of de mensen die nu gedwongen over stappen: de energieprijzen gaan door het plafond. Kwetsbare huishoudens dreigen in acute geldnood te komen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en met name de dreigende gasboycot van Putin. Haast is geboden om maatregelen te nemen om de ergste nood te lenigen, maar dat is voor een groot deel ook onze eigen schuld.

03.02.2022

Gisteravond was er in het Zaanstad Beraad een discussie over het Zaanse slavernijverleden, op initiatief van DENK, D66, Groen Links, Rosa, de Socialisten en de Partij voor de Dieren.

25.01.2022

Het is gelukt! Zaanstad heeft weer mensen die ons op creatieve wijze spiegelen, van commentaar voorzien en een podium bieden. Mensen die laten zien dat de gemeente bruist, dat het overal krioelt, dat de gemeente elke dag weer vol staat van leven, van initiatieven.

17.01.2022

Het is zondagochtend 9 januari, en bij Buitenhof noemen de burgemeesters van Zanen en Bruls het regeerakkoord “een gemiste kans”. Is het echt zo erg, wat zijn de gevolgen voor Zaanstad?

09.01.2022

We schrijven 8 januari 2022 en de eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Het wordt voor iedereen hopelijk een jaar met goede en leuke momenten.

04.01.2022

Terwijl ik thuis in mijn stoel zit, de storm om het huis heen raast en de regen de ramen geselt overdenk ik wat er zo tegen het einde van de raadsperiode allemaal nog speelt.

04.01.2022

D66 is standaard een discussiepartij. Gesitueerd in het midden van het politieke spectrum vertegenwoordigt zij zowel linkse als rechtse geluiden. Zo ook rondom de wijzigingsverordening van de WMO.

25.01.2022

Het is gelukt! Zaanstad heeft weer mensen die ons op creatieve wijze spiegelen, van commentaar voorzien en een podium bieden. Mensen die laten zien dat de gemeente bruist, dat het overal krioelt, dat de gemeente elke dag weer vol staat van leven, van initiatieven.

17.01.2022

Het is zondagochtend 9 januari, en bij Buitenhof noemen de burgemeesters van Zanen en Bruls het regeerakkoord “een gemiste kans”. Is het echt zo erg, wat zijn de gevolgen voor Zaanstad?

09.01.2022

We schrijven 8 januari 2022 en de eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op. Het wordt voor iedereen hopelijk een jaar met goede en leuke momenten.

04.01.2022

Terwijl ik thuis in mijn stoel zit, de storm om het huis heen raast en de regen de ramen geselt overdenk ik wat er zo tegen het einde van de raadsperiode allemaal nog speelt.

04.01.2022

D66 is standaard een discussiepartij. Gesitueerd in het midden van het politieke spectrum vertegenwoordigt zij zowel linkse als rechtse geluiden. Zo ook rondom de wijzigingsverordening van de WMO.

We zijn aan de laatste loodjes bezig waar het gaat om de vaststelling van onze Zaanse kieslijst. Een lijst waar we allemaal trots op kunnen zijn! Al sinds de lijstrekker verkiezingen voor de zomer zijn we binnen onze fractie bezig een nieuwe lijst met kandidaten te vullen met de nadruk op diversiteit. Dat kunnen we natuurlijk niet afdwingen, want wij zijn, net als iedere politieke partij afhankelijk van bestaande en nieuwe leden. We hebben waarschijnlijk echt iets goed gedaan deze periode, want

Op 28 oktober 2021 sprak Flip Hoedemaeker deze Algemene Beschouwingen uit (gesproken tekst geldt)

Op 12 oktober was er een extra Zaanstad Beraad over het project Peperstraat. Aan de orde is sloop/nieuwbouw van de woningen en winkelpanden aan de Peperstraat, inclusief de Beatrixtoren. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Flip Hoedemaeker op dit beladen onderwerp.

Op Prinsjesdag 2021 wordt de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2022 aangeboden door de minister van financiën. Prinsjesdag is ook voor de gemeente een spannend moment, de hamvraag is waar wordt de komende tijd extra geld voor uitgetrokken? En in navolging op die vraag hoe kunnen wij als gemeente het extra geld wat onze kant op komt zo goed mogelijk benutten? Ik wil jullie hieronder meenemen in een aantal punten die er voor mij tussenuit sprongen.

Op initiatief van D66-Zaanstad heeft 13 september een informele bespreking met onze collega D66 fracties uit de directe regio’s plaatsgevonden. Onderwerp: De voortgang van de plannen voor aansluiting van de A8 met de A9. Er was goede animo voor dit gesprek. De fracties van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Alkmaar en uiteraard Zaanstad waren vertegenwoordigd. Ook ons D66 statenlid van de Provincie, met portefeuille mobiliteit, Marcel Steeman was aanwezig.

We zijn aan de laatste loodjes bezig waar het gaat om de vaststelling van onze Zaanse kieslijst. Een lijst waar we allemaal trots op kunnen zijn! Al sinds de lijstrekker verkiezingen voor de zomer zijn we binnen onze fractie bezig een nieuwe lijst met kandidaten te vullen met de nadruk op diversiteit. Dat kunnen we natuurlijk niet afdwingen, want wij zijn, net als iedere politieke partij afhankelijk van bestaande en nieuwe leden. We hebben waarschijnlijk echt iets goed gedaan deze periode, want

Op 28 oktober 2021 sprak Flip Hoedemaeker deze Algemene Beschouwingen uit (gesproken tekst geldt)

Op 12 oktober was er een extra Zaanstad Beraad over het project Peperstraat. Aan de orde is sloop/nieuwbouw van de woningen en winkelpanden aan de Peperstraat, inclusief de Beatrixtoren. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Flip Hoedemaeker op dit beladen onderwerp.

Op Prinsjesdag 2021 wordt de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2022 aangeboden door de minister van financiën. Prinsjesdag is ook voor de gemeente een spannend moment, de hamvraag is waar wordt de komende tijd extra geld voor uitgetrokken? En in navolging op die vraag hoe kunnen wij als gemeente het extra geld wat onze kant op komt zo goed mogelijk benutten? Ik wil jullie hieronder meenemen in een aantal punten die er voor mij tussenuit sprongen.

Op initiatief van D66-Zaanstad heeft 13 september een informele bespreking met onze collega D66 fracties uit de directe regio’s plaatsgevonden. Onderwerp: De voortgang van de plannen voor aansluiting van de A8 met de A9. Er was goede animo voor dit gesprek. De fracties van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Alkmaar en uiteraard Zaanstad waren vertegenwoordigd. Ook ons D66 statenlid van de Provincie, met portefeuille mobiliteit, Marcel Steeman was aanwezig.