Duidelijke regels voor thuiskweek van medicinale cannabis

We zijn verheugd dat de gemeente Zaanstad naar aanleiding van onze schriftelijke vragen duidelijke regels gaat opstellen voor het gedogen van thuisteelt van medicinale cannabis. 

Medicinale cannabis geeft bij veel patiënten met multiple sclerose (MS), zenuwpijnen, spierkrampen en andere aandoeningen verlichting. Toch is het verkrijgen van de juiste variant van medicinale cannabis erg lastig voor deze patiënten. In sommige gevallen is het middel verkrijgbaar op doktersrecept bij de apotheek, maar er is meer één legale teler van medicinale cannabis, dus het aanbod is beperkt. Veel patiënten zijn dan ook aangewezen op wiet van coffeeshops, maar die wiet is vaak veredeld op een hoog THC gehalte. Het doel van medicinale wiet is niet “high” worden, maar het geven van verlichting van klachten. De juiste verhouding tussen de twee actieve stoffen THC en CBD is hierbij van belang, en de optimale verhouding kan voor iedere patiënt anders liggen.

Als een patiënt op kleine schaal cannabis met de juiste THC:CBD verhouding teelt, is het van groot belang dat hij of zij rechtszekerheid heeft. In de gemeente Tilburg is hiervoor een document ontwikkeld waarin duidelijk de randvoorwaarden worden gesteld voor gedoogde thuisteelt. De inhoud van deze tekst volgt onderaan dit stuk.

Op schriftelijke vragen van D66 geeft burgemeester Hamming aan nog voor het einde van dit jaar met een soortgelijke procedure  te komen. Zo kunnen binnenkort ook de Zaankanters die dat nodig hebben voor hun eigen gebruik medicinale cannabis te telen, zonder bang te hoeven zijn dat er vervolging volgt. D66 juicht dit toe, maar ziet uiteindelijk meer in de volledige regulering van cannabisteelt en gebruik in Nederland, zodat dit uit het criminele verdienmodel wordt gehaald.

Flip Hoedemaeker

De tekst van de brief die de gemeente Tilburg hanteert:

Beste heer/mevrouw [naam],   U ontvangt deze brief, omdat u in uw woning hennep teelt/wilt telen voor eigen medicinaal gebruik. U bent bezorgd over de mogelijke gevolgen van het telen van hennep in uw woning bij een eventuele controle. In deze brief leg ik uit welke regels voor u gelden als thuisteler van medicinale hennep.   Wet- en regelgeving Hennep telen is niet toegestaan op grond van de Opiumwet. Het openbaar ministerie beschouwt het telen van maximaal vijf planten als een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. Ik heb dat ook zo opgenomen in mijn Damoclesbeleid. Ik neem dus maatregelen als er méér dan vijf hennepplanten in huis zijn. Ook neem ik maatregelen als de hennep in huis bestemd is voor de handel.  

Regels: 
– Medische verklaring: U hebt een medische verklaring van een big-geregistreerde zorgverlener. U hebt deze verklaring op [datum] getoond aan een medewerker van het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Tilburg. Uit deze verklaring blijkt dat u om medische redenen hennep gebruikt. 
– Maximaal 5 planten en overzicht van eigen gebruik: U mag in uw woning niet meer dan vijf hennepplanten aanwezig hebben voor de teelt van hennep. *indien van toepassing: Als meer personen in uw huishouding een medische verklaring hebben, geldt voor ieder het maximum van vijf planten.* U moet een duidelijk overzicht van uw eigen gebruik bijhouden. Het is mij bekend dat u, naast deze vijf planten, een zogenaamde moederplant hebt. Deze plant hebt u niet om hennep van te oogsten; de plant bloeit dus niet. U hebt deze plant om ervoor te zorgen dat u steeds hennepplanten van dezelfde soort kunt blijven telen. Ik sta de aanwezigheid van deze moederplant toe. 
– Geen handel:  Handel in hennep is niet toegestaan. Er mag geen enkele aanwijzing zijn voor handel in of vanuit uw woning.  
– (Brand)veiligheid: U moet zorgen voor een veilige kweekinstallatie. U moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. 

1.  Zie de aanwijzingen van het College van procureurs-generaal ‘Aanwijzing Opiumwet’ en ‘Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs’.  

2.  Mijn beleid op grond van de Opiumwet kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021403726.html.