Dit is ons verkiezingsprogramma 2022-2026

Rob Karst, Flip Hoedemaeker & Guido van Zanen - Beeld: Froukje Wilming

Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Zaanstad voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf, is er veel aan de hand in Zaanstad, in Nederland en in de wereld. Ondanks een goede vaccinatiecampagne zitten we in de zoveelste coronagolf, er is groeiend verzet in de maatschappij tegen de maatregelen om het virus in toom te houden en het vertrouwen in de overheid slinkt. De gemeentelijke financiën staan onder druk, vooral door de snel oplopende kosten voor de jeugdzorg. En dan staat de volgende crisis, de klimaatcrisis, op de stoep en moeten we echt grote stappen maken in de energietransitie. Kortom, tijd om een optimistisch programma te schrijven voor de komende vier jaar. Want optimistisch blijven we, dat zit D66 in het bloed. Elke crisis geeft ons kansen om het beter te doen, om het oude vieze achter ons te laten en het nieuwe schone te omarmen.

De titel van het verkiezingsprogramma is Ruimte voor Zaanstad. We willen ruimte voor Zaanstad in de ruimste zin van het woord: ruimte voor wonen en voor werken in Zaanstad. Ruimte om te ontdekken wie je bent en ruimte om daarnaar te leven. Ruimte voor groen, binnen én buiten de rode contouren van de stad, maar ook ruimte voor mobiliteit. Ruimte voor professionele, effectieve zorg. Tenslotte, maar zeker niet als laatste, ruimte voor het opwekken en het opslaan van duurzame energie om onze toekomst veilig te stellen. D66 draagt in dit verkiezingsprogramma de bouwstenen aan voor een beter, mooier, groener en veiliger Zaanstad.

We hebben de afgelopen periode veel bereikt, ondanks de vele beperkingen die ons zijn opgelegd. We hebben als leeuwen gevochten om de cultuur in Zaanstad overeind te houden en dat is ons goed gelukt. Met MAAK.Zaanstad hebben we op verschillende plekken in de stad een start gemaakt met een perspectief op vernieuwing. Overal klinken inmiddels de typische geluiden van de bouwplaatsen waar nieuwe duurzame woningen verrijzen. We hebben de banden tussen onderwijs en industrie aangehaald, zodat we onze economie kunnen vergroenen en versterken. We zijn druk bezig met nieuwe duurzame en frisse schoolgebouwen en ga zo maar door. Veel van deze projecten hebben een lange adem, dus we zijn nog lang niet klaar met Zaanstad!

Dit programma is tot stand gekomen na vele gesprekken in de stad en daarbuiten. Deskundigen uit alle sectoren hebben een cruciale bijdrage geleverd, waarvoor ik iedereen hartelijk dank. D66 is de partij die altijd zoekt naar de pragmatische oplossingen, die luistert naar de wetenschap en naar deskundigen, die niet gehinderd wordt door dogmatische gedachten. D66 is een lokale partij met de voeten in het Zaanse veen, maar met de steun van een enorm landelijk en internationaal netwerk vol denkkracht. En dan hebben we ook nog eens de beste lijst: divers, inclusief en vol aanstormend jong talent. Kortom, niets staat een geweldige verkiezingsuitslag in de weg!

Flip Hoedemaeker, lijsttrekker D66 Zaanstad.