Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Beeld: D66

De uitvoering van de jeugdzorg is in 2015 overgedragen van de centrale overheid naar
gemeenten. In Zaanstad zijn de afgelopen jaren de jeugdzorgbudgetten net zoals in andere gemeenten aanzienlijk overschreden. Het aantal trajecten is ook veel groter dan vooraf werd voorzien en de gemiddelde kosten per traject komen hoger uit.

D66 heeft zorgen om deze ontwikkelingen, omdat dit afleidt van de doelstelling van de jeugdzorg, namelijk: zo goed en zo snel mogelijk behandelen van ontstane problemen en ook omdat te laat of niet passend behandelen leidt tot grotere problemen voor de kwetsbare jeugdige cliënten.

De huidige aanpak leidt tot onnodige werkdruk voor de jeugdzorgverleners en ook voor docenten en huisartsen. Om de gerezen problemen aan te pakken, wil D66 de
professionaliteit van de jeugdzorgaanbieders beter benutten: meer vertrouwen op de kwaliteit van de zorg en minder administratieve lasten.

Professionele kennis moet zo vroeg mogelijk in het traject worden ingezet om verkeerde diagnoses tot een minimum te beperken. Voorts is het belangrijk dat doorverwijzingen, bijvoorbeeld door een huisarts of de school snel worden opgepakt door een goed bereikbaar contactpersoon.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.