Uitdeelpunten menstruatieproducten 

Vorige week verscheen tot mijn grote blijdschap een persbericht van de gemeente Zaanstad over het inrichten van uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten, Zaanstad schrijft:

‘’ Samen met het Armoedefonds maakt Zaanstad nu extra uitgiftepunten mogelijk, waar meiden en vrouwen gratis deze producten af kunnen halen. Deze stap komt mede voort uit een agenda-initiatief van de gemeenteraad’’

Het agenda-initiatief waar over gesproken wordt is het eerste agenda-initiatief wat ik als steunfractielid naar de raad heb gebracht. In Nederland heeft 1 op de 10 meiden en vrouwen moeite om menstruatieproducten te betalen. Deze vrouwen en meiden moeten soms de keuze maken tussen een brood of een hygiënische menstruatie. Wanneer we spreken over het creëren van gelijke kansen is dit onderwerp daar wat mij betreft onderdeel van. Als je namelijk eens per maand niet naar school of werk kan vanwege je menstruatie sta je al snel 1-0 achter. 

Genoeg reden dus om mijn eerste agenda-initiatief aan dit onderwerp te wijden. Hoewel er tijdens de bespreking van het initiatief een flinke discussie losbarstte over de prijs van een pakje maandverband en of dit wel of niet te betalen is gaven veel partijen aan de noodzaak van een hygiënische menstruatie in te zien. Na de bespreking van het agenda-initiatief zijn er stappen ondernomen met als resultaat 10 uitgiftepunten verspreid over Zaanstad. 

Voor mij is dit een bijzonder resultaat waarvan ik alleen maar kan zeggen dat ik blij ben bij te mogen dragen aan het creëren van kansengelijkheid in onze mooie stad. 

Voor een actueel overzicht van de uitgiftepunten, kijk op www.geldwijzer.zaanstad.nl/algemene-financiele-regelingen/uitgiftepuntenmenstruatieproducten

Op de website www.geldwijzer.zaanstad.nl staan ook allerlei andere mogelijkheden en regelingen waar inwoners met een laag inkomen gebruik van kunnen maken.