Doorlopende bespreking jeugdhulp

Jeugdzorg, dit is het type onderwerp waarop alle raad en steunfractieleden zullen aangeven hoe belangrijk zij het vinden. Als het gaat om jeugdzorg wil niemand concessies doen, we willen allemaal een goed werkende jeugdzorg waarin er effectief en efficiënt zorg wordt verleend die echt verschil maakt in het leven van kwetsbare jongeren. Dit betekent geen wachtrijen, duidelijke ingangen en natuurlijk genoeg zorgprofessionals. Aan de andere kant moet deze zorg ook beheersbaar en betaalbaar blijven, in de praktijk blijkt dit een lastige balans om te behouden.

Op donderdag 11 februari hebben we tijdens het Zaanstad Beraad een doorlopende vergadering gehad over verschillende onderwerpen aangaande jeugdzorg. Zo is er gesproken over de oprichting van stichting stedelijke jeugdhulp waarbij er met de input van huisartsen, onderwijs en verschillende zorgaanbieders, de uitvoering van het jeugdteam in een stichting wordt ondergebracht. Wat mij betreft is het grote voordeel dat we maar 1 aanbieder van het jeugdteam krijgen in plaats van vier, dit zorgt ervoor dat we sneller beslissingen kunnen nemen.  Het voorstel is dan ook (met hier en daar een opmerking) positief ontvangen door de raad en steunfractieleden.

Op het onderwerp inkoop specialistische jeugdhulp lag een uitgebreid en goed onderbouwd stuk. De raad heeft ook op dit onderwerp een positieve zienswijze kunnen geven. Het laatste onderwerp van de avond was de voortgangsrapportage Jeugdhulp, uiteindelijk hebben wij als raad hier het langst over gediscussieerd. Hoewel de voortgangsrapportage in de basis een mooi stuk is zouden wij ons werk als raad niet goed doen als er niet een aantal kritische vragen zouden zijn. Deze vragen gingen onder andere over antidateren, financiën, actuele ontwikkelingen, jeugdteams, kwaliteit en de trends in de cijfers die mogelijk ook per wijk worden weergegeven.

Op al deze onderwerpen heeft de portefeuillehouder toegezegd verbeteringen door te voeren, en met deze toezegging hebben wij als raad ook op dit stuk een positieve zienswijze kunnen geven.

Al met al kan ik zeggen dat het een avond was waarin we op een constructieve manier debat hebben gevoerd, concrete toezeggingen van de wethouder hebben gekregen en hopelijk een juiste stap hebben gezet in de richting van een effectieve en efficiënte jeugdhulp.

Ps. Ben je benieuwd wat er in detail is besproken? Klik dan op de onderstaande link en selecteer nummer 2.

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/780432/Zaanstad%20Beraad%2011-02-2021

 
Merel Kingma