Verkort verkiezingsprogramma

Rob Karst, Flip Hoedemaeker & Guido van Zanen - Beeld: Froukje Wilming

Ruimte voor Zaanstad

Beste lezer,

Dit is het korte verkiezingsprogramma van D66 Zaanstad. Hierin vertellen we wat we als partij de komende vier jaar willen gaan doen. Gemeente Zaanstad heeft niet zoveel geld te besteden. Tegelijkertijd kost de jeugdzorg steeds meer geld. Daarnaast moeten we belangrijke keuzes maken om te zorgen dat we het klimaatprobleem oplossen. D66 Zaanstad heeft zin om hier de komende vier jaar wat aan te doen. D66 heeft altijd zin om dingen op te lossen. Elk probleem geeft ons kansen om het beter te doen. Om het oude vieze achter ons te laten en het nieuwe schone te omarmen.

In dit korte verkiezingsprogramma kun je 66 standpunten van ons lezen. Deze standpunten hebben we samen met andere mensen in de stad en daarbuiten gemaakt. Zo weten we dat ons programma wordt ondersteund door mensen met kennis. Ik bedank hen graag. Bij D66 Zaanstad zitten mensen die houden van Zaanstad. Tegelijkertijd zijn we een landelijke partij en kennen we andere mensen in Nederland en ook in het buitenland. Zij kunnen ons ook met van alles helpen. De mensen op wie je tijdens de verkiezingen kunt stemmen, zijn heel verschillend. Of ze nou man zijn of vrouw, van mannen houden of vrouwen, een handicap hebben of niet: je kunt er bij ons op stemmen. We hebben daarnaast ook veel jongeren. We hopen op veel stemmen!


Flip Hoedemaeker, lijsttrekker D66 Zaanstad