Merel Kingma

Merel Kingma - Beeld: Guido van Zanen

Ik heb van jongs af aan al mijn eigen mening en ben vroeg geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik zag veel dingen die ik anders zou willen en besefte me dat ik mij hier ook zelf voor moest inzetten. De politiek geeft mij de mogelijkheid om mijn bijdrage te leveren aan Zaanstad en ik wil dit graag nog lang en met veel enthousiasme doen.  

  • 25 jaar
  • Westzaan
  • Zaandijk
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplekken zijn de Zaanbocht en het wandelpad langs de Reef in Westzaan.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik denk dat de kansen van Zaanstad te vinden zijn in haar mondige inwoners, dorpse karakter en verstedelijking. De verstedelijking is een uitdaging die ook veel kansen op het gebied van creativiteit met zich meebrengt. Hoe geven we iedereen de ruimte om te wonen werken en recreëren zonder de stad op slot te zetten? Deze vraag is geen gemakkelijke en vraagt om een creatieve en progressieve denkwijze. Het is hierbij van belang om oog te houden voor onze mondige inwoners die niet bang zijn om hun zegje te doen. Hoe betrek je hen bij de veranderingen in de stad? Tot slot moet er altijd aandacht blijven voor het dorpse karakter van onze stad, zowel visueel als op sociaal maatschappelijk niveau. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Transparantere participatie.
  • Gelijke kansen door middel van kwalitatief onderwijs in duurzame gebouwen.
  • Toegang tot betaalbare woningen voor Zaankanters

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij betekent D66 een progressieve centrumpartij die zicht houdt op innovaties en problemen vanuit een andere hoek kan benaderen. D66 wil altijd meedenken met andere partijen en inwoners, hoewel we het niet altijd met iedereen eens zijn blijven we het gesprek op een constructieve manier met elkaar aan gaan.