Bespiegelingen op het coalitieakkoord

Op donderdag 16-06 werd vlak voor de installatie van het nieuwe college het nieuwe coalitieakkoord inhoudelijk besproken. Een bespiegeling van fractievoorzitter Flip Hoedemaeker

Beeld: Annette Baerveldt

Op het eerste gezicht

Voorzitter,

Allereerst complimenten voor de totstandkoming van dit akkoord. De onderhandelingen waren wel een wat gesloten proces, met name op het wie met wie. Het is een akkoord op hoofdlijnen, veel goede dingen zijn uit het vorige coalitieakkoord overgenomen, maar we zien ook wel wat nieuwe ideeën. Wij gaan vooral scherp toezien op de uitvoering.

Er lijkt ruimte voor raadsbrede initiatieven, wij gaan in ieder geval zorgen voor een raadsbreed akkoord op het thema participatie. Jammer dat het akkoord financieel al is dichtgetimmerd, daar zal wel wat aan moeten gebeuren als de oppositiefracties met aanvullende wensen komen. Wij hebben de indruk dat vooral de hot items, waar deze coalitie het niet over eens kon worden, aan de raad worden overgelaten.

Wat ons opvalt

Voorzitter,

ik licht verder wat puntjes toe die ons opvielen in de tekst:

 • Het is goed om te zien dat er extra aandacht is voor de schoolgebouwen in kwetsbare wijken, juist daar heeft het wegwerken van achterstanden hoge prioriteit
 • We gaan het Uitdaagrecht invoeren, mooi dat daar een meerderheid voor is nu, komt ook in het raadsakkoord.
 • Mooi om te zien dat er een actieplan laadpalen komt, en ook een actieplan Fiets komt, maar dat laatste lijkt vooral te bestaan uit het invoeren van betaald fietsparkeren. Dat gaat contra-productief werken om meer Zaankanters op de fiets te krijgen.
 • Geen Zaanferry meer, dat is jammer. Wij weten dat er veel geld bij moest, maar vervoer over water zou juist moeten worden uitgebreid, en we moeten dat meer op forenzen richten.
 • Er wordt geen bijdrage meer uitgetrokken voor Sail, wij vinden dat “penny-wise pound foolish” Sowieso ademt het akkoord uit dat Zaanstad in zichzelf gericht wordt, maar we moeten ons juist naar buiten richten.
 • De eiwittransitie wordt genoemd, maar wij lezen in dezelfde zin ook “lange termijn”. Zaanstad heeft een plant-based voedselindustrie van wereldformaat, doe daar wat mee! Help bijvoorbeeld om de voedselvisie van de provincie uit te voeren
 • Er wordt €39,000 uitgetrokken voor twee openbare toiletten, daar kun je misschien twee dixies mee kopen en onderhouden, maar een beetje openbaar toilet dat rolstoeltoegankelijk is kost 2 ton.
 • Er worden (op papier) mooie slagen op duurzaamheid gemaakt, maar zet vooral in op aquathermie de komende jaren.
 • Er komt vanuit het Rijk binnenkort zo’n €800.000 voor het bestrijden van de energiearmoede, maak nu snel een plan voor het isoleren van de slechtste huizen. Het geld dat de coalitie reserveert (9,5 ton) voor verbetering kwaliteit bestaande woningen in 2025 en 2026 zou naar voren moeten worden gehaald.
 • 2 miljoen uittrekken voor geluidschermen op de A8 is mooi, maar maak daar dan ook meteen zonnepanelen van, dat past goed in de Regionale Energiestrategie.
 • Cultuur is het kortste stukje In het akkoord. Het is een beetje als het vroegere TROS programma: Kunst omdat het moet. We verwachten meer ambitie hierop.
 • Er gaat meer geld naar handhaven dan naar preventie, wij zouden dat graag andersom zien.
 • Digitale dienstverlening en digitalisering is en blijft een aandachtspunt. Het is nog steeds te moeilijk om iets te vinden op de web site van de gemeente.
 • Wat is de dekking voor het afschaffen van de hondenbelasting? Dit moet niet ten koste gaan van bezuinigingen elders.