Hoe verduurzamen we de voedselketen?

Een avond over duurzaam voedsel uit de Zaanstreek en de provincie

D66 Zaanstreek houdt op vrijdagavond 10 maart een open avond voor leden en niet-leden op de locatie: Dorphuis de Kwaker in Westzaan.

We willen voldoende en veilig voedsel, voor een betaalbare prijs én dat de producent ervan ook nog wat verdient.

Bovendien moet onze landbouw ook klimaatvriendelijker, meer
circulair (dus regionaler), ecologischer, transparanter, lokaler en gestoeld op menselijke relaties, de verbinding tussen stad en platteland. Wat kan jij doen?  

Drie sprekers gaan je inspireren:
 
1. D66-Gedeputeerde Ilse Zaal over de provinciale Voedselvisie en de ambities van D66 Noord-Holland voor de komende periode;
2. Erica Doop van ‘Boeren en Buren’ vertelt over wat we zélf kunnen doen;
3. Ad van Vugt van de Vereniging Zaanstad Maakstad (Zaanse procesindustrie) vertelt over hoe de voedselverwerkende industrie in de Zaanstreek verduurzaamt

Er is volop ruimte voor discussie en vragen.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
En er zijn heel bijzondere, duurzame hapjes.
Ben jij geïnteresseerd in verduurzaming en lokaal voedsel? Meld je dan aan en praat mee!

Opgeven kan hier: https://forms.gle/RmuJSGeGW5pen95H8
Het adres is: J.J. Allanstraat 127, Westzaan
Postcode: 1551 RC