Wat wij missen van de Zaanse cultuur

Afgelopen maandag organiseerde debat centrum de Vonk in samenwerking met de Balie een cultuurdebat in de Fabriek in Zaandam. Centraal stond de vraag of Zaanstad al bruist, Zaanstad Bruist is de titel van de cultuurvisie uit 2019. Helaas, net toen we die visie wilden omzetten in beleid kwam corona, en Annette Baerveldt, onze wethouder cultuur destijds, had se handen vol om de Zaanse cultuur in leven te houden.

Probleemstelling

Ook nu corona al een tijdje achter ons ligt bruist Zaanstad nog niet echt. In de lijstjes met gemeenten met vergelijkbare grootte staan we nog niet erg hoog. Vraag is natuurlijk of die lijstjes eerlijk zijn, Zaanstad is natuurlijk geen echte stad maar heeft een uniek karakter. Zaanstad bruist misschien nog niet, maar het gonst wel van allerlei kleine en grotere activiteiten in alle dorpen en kernen. De gemeente moet dat vooral niet voor de voeten lopen, initiatieven bij elkaar brengen, en zorgen voor de basis.

Zaans Museum

Tot die culturele basis hoort ook het Zaans Museum. Gisteren deelde de huidige wethouder mee dat het museum dringend € 1,4 miljoen moet krijgen om een noodzakelijke vernieuwing van het gebouw te doen. Voor vele fracties kwam dit kennelijk als een verrassing, maar wij hadden al een jaar geleden een amendement op de begroting om dit bedrag vrij te maken, samen met de Christen Unie. Dit amendement is toen niet aangenomen. Het college heeft kennelijk de problemen een jaar lang genegeerd, maar daardoor gaan problemen meestal niet weg. D66 blijft strijden voor de cultuur in Zaanstad, dus ook voor het Zaans Museum.