Duidingsdebat

Afgelopen dinsdag heeft het duidingsdebat plaats gevonden. In dit debat vertellen de partijen hoe zij omgaan met de uitslag van de verkiezingen en hoe volgens hen het formatie proces verder zou moeten verlopen.

Laat ik beginnen met felicitaties aan de winnende partijen: POV, PvdA, DZ en PvdD. Mooi om te horen dat ook deze partijen de verliezers een hart onder de riem willen steken. In die laatste categorie valt ook D66 Zaanstad. Een zetel verliezen is altijd pijnlijk de kiezer laat ons weten dat zij het vertrouwen in D66 over de laatste 4 jaar zijn verloren. Aan ons dus de taak om dit vertrouwen de komende 4 jaar terug te winnen. Dit is een taak niet alleen voor de verliezende partijen maar ook voor de volledige gemeenteraad. Het opkomstpercentage van deze verkiezingen (44,8%) heeft ons allemaal verbaasd. Voelen de inwoners van Zaanstad een kloof tot de politiek? Hebben ze geen vertrouwen in ons? Voelen ze zich eigenlijk wel genoeg vertegenwoordigd? Vragen die in mijn achterhoofd spelen.

Wat betreft het duidingsdebat ontvangt de POV van alle partijen een brede steun voor hun trekkersrol bij de formatie. Wat D66 betreft stellen wij ons bescheiden op als wij een bijdrage kunnen en mogen leveren zal D66 zich hard maken voor cultuur, klimaatbeleid en het opvangen van mensen in nood.

Of D66 een plek krijgt aan tafel valt nog te bezien zoals eerder gezegd stellen wij ons bescheiden op en wachten we rustig het telefoontje van de POV af.

Met vriendelijke groet,

Merel Kingma
Raadslid D66 Zaanstad