Geïnspireerd door de meedenkgroep Toeslagen-affaire

Op donderdagavond 24 juni hebben wij in het Zaanstad Beraad gesproken over de versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Vooraf aan de behandeling van dit onderwerp werden we meegenomen in de problematiek en de voortgang op de aangedragen oplossingen door de ervaringsdeskundige van de meedenkgroep toeslagenaffaire.

Merel Kingma - Beeld: Froukje Wilming

De meedenkgroep toeslagenaffaire

De dames die de tijd namen om met ons in gesprek te gaan over de voortang van de aanpak toeslagenaffaire in Zaanstad waren op zijn zachts gezegd inspirerend te noemen. Ze wisten niet alleen met praktische voorstellen voor de verbetering van onze aanpak te komen maar wisten ons ook de dagelijkse problematiek te schetsen. Naast het oppakken van hun eigen leven door het volgen van vervolgopleidingen en focussen op stabiliteit proberen deze ervaringsdeskundige ook nog andere slachtoffers te helpen door met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

Expertisegroep

Een van de concrete voorstellen die door de dames uit de meedenkgroep is toegelicht is het instellen van een expertise groep waarin ervaringsdeskundige, collega’s vanuit het sociaal wijkteam en juridische ondersteuning plaats nemen. ‘’Op dit moment heeft elk wijkteam zijn eigen aanpak en wordt er weinig integraal gewerkt’’.

Integraal gezinsteam

Bij de behandeling van het stuk de versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag werd tegelijkertijd gesproken over een integraal gezinsteam. Dit team bestaat uit hulpverleners, mediation en brede expertise. Ik zag een mogelijke link tussen het integraal gezinsteam en de expertise groep waar de meedenkgroep toeslagenaffaire eerder over sprak. Naar aanleiding van deze link vroeg ik de wethouder naar de mogelijkheid om een ervaringsdeskundige toe te voegen op het integraal gezinsteam op het moment dat er gesproken wordt met toeslagenouders.

De wethouder gaf aan dat dit een goed voorstel was en deed de toezegging om dit verder te gaan onderzoeken met het sociaal wijkteam. Ik zal de wethouder in de toekomst zeker bevragen over de uitkomst van deze gesprekken om in de toekomst onze zorg voor de toeslagengezinnen integraal aan te pakken.