Het Sinterklaasfeest, voor iedereen?

Het gaat snel, het is al weer november. Zodra St Maarten zijn mantel heeft uitgereikt komt de Sint
weer naar ons land. Net als elk jaar breekt in oktober ook weer de pietendiscussie los, elk jaar weer
net te laat, die moet je eigenlijk in augustus voeren. De discussie is al jaren lang gevoerd, niet door de
kinderen, het interesseert ze niets, maar door de volwassenen, tussen mensen die boos worden
omdat ze een zwarte piet als symbool van onderdrukking en racisme zien, en mensen die vinden dat hun tradities worden afgepakt. Ik wordt altijd een beetje droevig van die discussie.

Het sinterklaasfeest is een kinderfeest, moet een kinderfeest blijven, en moet vooral van iedereen zijn.
Iedereen is vrij om dit feest op eigen manier te vieren. Met of zonder kadootjes, gedichten, surprises,
maar geldt dat ook voor de kleur van de pieten? Het feest kan alleen van iedereen zijn als iedereen
zich gezien voelt, en met twee kampen die zo gehard in de strijd staan gaat dat niet lukken. Daarom
is mijn oproep maar weer: Denk aan je eigen vrijheid, en hoe belangrijk die vrijheid is voor je. Maar
bedenk ook dat je eigen vrijheid ophoudt waar die van een ander begint. En bedenk dan of er niet
één Zaankanter is die een blokje omloopt als hij een zwarte piet op straat ziet, gewoon omdat dat
hem kwetst. En bedenk dan of je eigen vrijheid om jezelf zwart te schminken zo belangrijk voor je is
dat je dat ervoor over hebt.

Volgens D66 is de roetveegpiet na al die jaren discussie als prima alternatief uit de bus gekomen.
Laten we deze discussie daarom nu afronden en kiezen voor roetveeg. Als het sinterklaasfeest nog
langer onderwerp van hevige twist dient zou het wel eens helemaal kunnen verdwijnen, omdat
ouders van de kinderen waarom het gaat afhaken. En dat zou zonde zijn.


Flip Hoedemaeker