Een positieve raadsvergadering voor onze fractie


Op dinsdag 20 juni heeft de raadsvergadering over de voorjaarsnota 2024-2027 plaatsgevonden. In deze vergadering hebben wij 2 moties binnen gehaald en zijn er een aantal mooie voorstellen door de raad aangenomen.

Onverwachte wending

Tijdens deze raadsvergadering werden wij aangenaam verrast door de POV. Ondanks dat er in het coalitieakkoord geschreven staat dat Zaanstad een bruisende cultuurstad wil zijn, was het voorstel van de POV met één pennenstreek de indexatie op cultuur- en evenementen subsidies schrappen. Gelukkig floot de rest van de coalitie hen terug. 

Onze moties en amendementen

Ook wij hebben een aantal moties ingediend tijdens de vergadering. In een van deze moties hebben wij het idee van een familieschool geadopteerd via de ideeënmarkt. Een familieschool zou ervoor moeten zorgen dat ouders die de taal nog moeten leren niet hoeven te kiezen tussen taalonderwijs of zorg dragen voor hun kinderen. De kinderen kunnen namelijk mee naar deze school omdat er daar opvang is geregeld voor de kinderen. De wethouder heeft via een toezegging het initiatief omarmd waardoor we de motie hebben ingetrokken. Bovendien is onze tweede motie om asielzoekers sneller aan het werk te krijgen aangenomen! 

Over het amendement: Schrappen ‘dam tot dam’ fietspad was veel discussie. Uiteindelijk heeft CDA ervoor gekozen om het amendement in te trekken, zodat wij het hier later nog een keer uitgebreid over kunnen hebben.

Knopen doorhakken

‘Investeren in de economische visie en daarmee brede welvaart’ blijft voor ons een wens. Op dit moment hebben we echter vanuit financieel perspectief de keuze gemaakt om dit amendement niet te steunen. Op dit moment hebben andere financiële keuzes die we nu moeten maken de prioriteit. Zodra hier ruimte voor is, blijft het verbeteren van de brede welvaart in Zaanstad hoog bij ons op de agenda staan.

Leefbaarheid Krommenie

Tevens willen wij investeren in de leefbaarheid van Krommenie. Daarom hebben wij de wethouder-mobiliteit gevraagd wat de mogelijkheden zijn vanuit het leefbaarheidsfonds van de provincie (als er budget beschikbaar is vanuit de provincie, kunnen wij dat investeren in de leefbaarheid van Krommenie). De wethouder wist ons te verzekeren dat zodra wij als gemeenteraad met voorstellen komen, het leefbaarheidsfonds beschikbaar is.

Volgende raadvergadering

Tot slot stemden we in met een reservering om nu eindelijk goed onderzoek te doen naar het slavernijverleden in Zaanstad.

Kortom, het was een geslaagde avond, we  zijn tevreden met de uitkomst. Wij hopen dat jullie hier net zo enthousiast van zijn worden. De volgende raadsvergadering is op 20 juli. Dezelfde week zal uiteraard weer verslag volgen!

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked